De tijdlijn van de Wereld van de twee Manen.

De geschiedenis van de elfen, met nadruk op de Wolfrijders, strekt zich uit over meer dan 20.000 jaar aanwezigheid op de Wereld van de twee Manen. De gebeurtenissen uit alle verhalen kunnen bij benadering als volgt in de tijd worden geplaatst:

 
10.000 jaar voor Elfquest (afgekort als EQ) 1:
 • Komst van de Allerhoogsten, zoals in terugblikken verteld op diverse plaatsen in de reeks, en uitgebreider in Elfquest Verborgen Jaren (afgekort als EQVJ) 5 en 6.
 • Als pasgeborenen is in EQVJ 6 sprake van een niet bij naam genoemde dochter van Timmain, van Vol (niet dezelfde als de toekomstige Lord Voll) als kind van Gibra, en van Timmorn als kind van Timmain en een wolf.
 
Een paar honderd jaar later:
 • Een paar honderd jaar later worden achtereenvolgens Lord Vol, Winnowill en Savah geboren (ouders onbekend).
 
10.000 - 8.000 jaar voor Elfquest 1:
 • Schrokkop wordt koning van de trollen.
 • Savah en haar familie stichten het zonnedorp in Zorgeloos.
 • Lord Voll en de Vliegers betrekken de Blauwe Berg.
 • Door het ijs (vermoedelijk een ijstijd) gedwongen moeten Schrokkops trollen naar het zuiden verhuizen, onder de toekomstige borg van de Wolfrijders.
 • Grijstof komt in opstand tegen Schrokkop en zijn trollen gaan weer terug naar het noorden.
 • Grijstof stuurt een naamloze trol uit om een rotsvervormer te zoeken.
 • Winnowill verlaat de Blauwe berg, vindt de trol, verleid hem en bevalt van Tweekant. Later doodt zij de trol.
 
10.000 jaar voor Elfquest 1:
Met de geboorte van Timmorn Geeloog begint het 10.000 jaar durende tijdperk van de tien stamhoofden. Er is niet veel bekend over de levensduur en het leiderschap van de meeste stamhoofden die vr Snijder de Wolfrijders geleid hebben, maar de wel beschreven gebeurtenissen kunnen als volgt in volgorde geplaatst worden:
 1. Timmorn Geeloog
 2. Rahnee, the She-Wolf (de Wolvin)
  De tweede hoofdman/vrouw. Ouders: Timmorn Geeloog en Valloa.
 3. Prooijaer (Prey-Pacer)
  Geboren onder de naam Prunepit; de derde hoofdman. Ouders: Rahnee en Zarhan Fastfire
 4. Tweespeer (Two-Spear)
  Geboren onder de naam Swiftspear: de vierde hoofdman. Ouders: Prey-Pacer- en Softfoot. (Geboorte van Kahvi, latere hoofdman van de Teruggangers; dochter van Tweespeer.
 5. Hemelsvuur (Huntress Skyfire)
  De vijfde hoofdman/vrouw halfbroer van Two-Spear. Ouders: Prey-Pacer en Wreath.
 6. Vrijvoet (Freefoot)
  De zesde hoofdman. Ouders: Huntress Skyfire en Dreamsinger.
 7. Looier (Tanner)
  Geboren onder de naam Oakroot; de zevende hoofdman. Ouders: Freefoor en Starflower.
 8. Goedboom (Goodtree)
  De achtste hoofdman/vrouw. Ouders Tanner en Stormlight. Zij was degene die de borg ban de Wolfrijders heeft opgericht.
 9. Menslokker (Mantricker)
  De negende hoofdman. Ouders Goodtree en Lionreader.
 10. Bereclauw (Bearclaw)
  De tiende hoofdman. Vader: Mantricker, moeder is onbekend. Bereklauw was de eerste elf die van het bestaan van de trollen afwist.

Vanaf dit punt wordt veel meer aandacht besteed aan de grote verhaallijn en daardoor wordt het mogelijk de gebeurtenissen nauwkeuriger te dateren.

 
2.000 300 jaar voor Elfquest 1:
 • In de volgende volgorden worden geboren: Boomstronk, Klatering, Maneschijn, Sterkeboog, Eenoog, Roodlans, Spies, Regenzang en Bosloof).
 
600 jaar voor Elfquest 1:
 • Rayek wordt geboren, onder de naam Rogue, als zoon van vader Jarrah en moeder Ingen. Zonaanraker (Anatim) en Toorah krijgen twaalf jaar later een dochter, Leetah (EQVJ 7).
 
95 jaar voor Elfquest 1:
 • Ongeveer 100 jaar voor het begin van de queeste - twaalf keer acht en een beetje.
 • De Teruggangers vestigen zich in de Bevroren Bergen.
 
31 jaar voor Elfquest 1:
 • Hemelwijs wordt geboren. Zijn ouders heten Leisteen en Hoogoog, die vlak voor, respectievelijk, vlak na de geboorte sterven (EQVJ 1).
 
23 jaar voor Elfquest 1:
 • Snijer wordt geboren als zoon van Bereklauw en Vreugdeblad.
 • Rond dezelfde tijd wordt ook Schemering geboren.
 
15 30 jaar voor Elfquest 1:
 • Scouter (zoon van Eenoog en Klatering) en Dauwschijn (dochter van Boomstronk en Beekvisser) worden geboren.
 
10 15 jaar voor Elfquest 1:
 • De ruimtesonde van de Allerhoogsten stort neer in de buurt van de borg (TC 10 en 11).
 • Beekvisser wordt kort daarna gedood (EQ 16 en 33).
 • Roodspoor krijgt van Bereklauw de naam Roodlans (in het verhaal Moed, ook al noem je het anders, in De wereld van Elfquest).
 • Hemelwijs krijgt zijn bekende metalen haarband.
 
Ruim 6 jaar voor Elfquest 1:
 • Sterkeboog en Maneschijn schenken het leven aan Dart.
 
6 jaar voor Elfquest 1:
 • Madcoil zaait dood en verderf onder de Wolfrijders.
 • Regen, Bruinbes, Langtak (de oudere broer van Eenoog, tot voor kort nog bekend onder de naam Langarm), Vosbont (de geliefde van Hemelwijs), Vreugdeblad en Bereklauw komen om.
 • Snijer wordt stamhoofd. Kort daarna wordt Nieuwster geboren. Haar ouders zijn Bosloof en Regenzang.
 • Vijf jaar daarna, 1 jaar voor Elfquest 1, krijgt zij er een broertje, genaamd Wing, bij.
 
Elfquest 1 plus een paar weken:
 • De mensen steken de borg van de Wolfrijders in brand. De Wolfrijders vluchten de grotten van de trollen in. Na bedrogen te zijn steken ze de woestijn over, en vinden Zorgeloos.
 • Snijer en Leetah Erkennen elkaar.
 • Snijer en Rayek nemen het voor de eerste keer tegen elkaar op (EQ 1 t/m 5).
 • Een kleine maand nadat Leetah en Snijer elkaar Erkend hebben speelt het verhaal De weg van het hart, dat opgenomen is in De Wereld van Elfquest.
 
Elfquest 1 plus 2 jaar:
 • Amber en Geelhaar worden geboren.
 
Elfquest 1 plus 2 tot 6 jaar:
 • De gebeurtenissen die plaatsvinden in New Blood (afgekort als NB) 4.
 • Schrokkop dood Grijstof en maakt de meeste van zijn onderdanen tot slaven. Alleen Haakneus, Kletskop en Etterbuil ontsnappen.
 
Elfquest 1 plus ongeveer 6 jaar:
 • Het verhaal Homespun speelt zich af, opgenomen in De Wereld van Elfquest.
 
Elfquest 1 plus 7 jaar:
 • De oorspronkelijk queeste, zoals beschreven in EQ 6 tot en met 20, vinden plaats in maar n zomer en herfst.
 • Bosloof, Regenzang, Nieuwster, Kwink en Dart blijven in Zorgeloos, terwijl de andere Wolfrijders inclusief Leetah, Geelhaar en Amber, op pad gaan.
 • De Wolfrijders ontmoeten Lord Voll, Winnowill en de verkozen acht in de Blauwe Berg.
 • Eenoog word gedood, samen met Lord Voll.
 • De slag om Het Paleis van de Allerhoogsten vindt plaats.
 • Schrokkop wordt gedood en Haakneus wordt koning van de gecombineerde trollenstammen.
 • Bosloof en Regenzang krijgen een derde kind, Maker.
 • Snijer en Hemelwijs vertrekken aan het eind van de zomer.
 
Elfquest 1 plus 8 jaar:
 • De Wolfsrijders, op een klein aantal na, gaan op zoek naar Snijer en Hemelwijs, verlaten Zorgeloos.
 • Na de hereniging vestigen ze zich in het verboden bos.
 • De Wolfrijders komen aan in de Blauwe Bergen.
 • Dauwschijn erkent Tyldak.
 
Elfquest 1 plus 9 jaar:
 • Yun (van een naamloze Teruggangster en Hemelwijs) en Windkind (van Dauwschijn en Tyldak) worden geboren.
 • Scouter zal in de praktijk als vader van Windkind fungeren (NB 5).
 
Elfquest 1 plus 9 10 jaar:
 • Het trollenechtpaar Kletskop en Haakneus krijgen een dochter, Trinket.
 • Ei (de bewaarder van het ei) krijgt een visioen van Timmain (NB 9).
 
Elfquest 1 plus 10 jaar:
 • Windkind wordt ontvoerd en de strijd om de Blauwe berg vindt plaats (EQ 21).
 • Venka wordt geboren als dochter van Kahvi en Rayek.
 • Dart bezoekt de Wolfrijders met zijn twaalf Jakhals-Wolfrijders, waarvan er drie een naam gekregen hebben: Zhantee, Dodia en Shu-Shen (ook wel Shushen).
 • Aroree verlaat de Blauwe Berg.
 • De Blauwe Berg wordt vernietigd en Sterkeboog doodt Kureel.
 • De mensen van de Hoan GTay Sho-stam trekken weg, waarbij ze de verstijfde elf Deur met zich meenemen om te vereren.
 
Elfquest 1 plus iets meer dan 10 jaar:
 • De Koningen van het Gebroken Wiel-cyclus begint bijna onmiddellijk na afloop van de Blauwe Berg-cyclus en EQ 29 tot en met 34 spelen allemaal ruim 10 jaar na EQ 1.
 • Kahvi wordt van haar stam gescheiden.
 • Haakneus, Kletskop, Etterbuil en Trinket worden verjaagd, Rayek en de Wolfrijders brengen Het Paleis naar Zorgeloos.
 • Ekuar maakt een miniatuurpaleis en geeft het aan Savah.
 • Rayek en de meeste Wolfrijders gaan naar een nieuw continent (het Nieuwe Land) en nemen Zhantee en Shenshen met zich mee, terwijl Dart, Scouter, Dauwschijn en Windkind in het Zonnedorp achterblijven.
 
Elfquest 1 plus 15 jaar: De verdwijning:
 • Het Paleis verdwijnt met Rayek, Leetah, Hemelwijs, Geelhaar, Amber, Ekuar en Trinket aan boord. Zon 10.000 jaar later duikt het weer op in een periode die cultureel gezien vergeleken kan worden met de dertiende eeuw op aarde. Op de Wereld van de twee Manen heeft men evenwel nog geen vergelijkbaar kalendersysteem ontwikkeld.
 
Verdwijning plus een paar weken:
 • Arore, Kahvi, Tyldak en Venka arriveren in de nieuwe borg van de Wolfrijders.
 
Verdwijning plus 2 jaar:
 • Tyleet, de dochter van Roodlans en Schemering, wordt geboren.
 • Enige tijd daarna krijgen Nieuwster van een niet bij naam genoemde elf een kind, die ze Kimo noemen.
 
Verdwijning plus 27 jaar:
 • Kahvi en Tyldak verlaten de Wolfrijders.
 
Verdwijning plus 200 400 jaar:
 • Rond deze tijd vinden de gebeurtenissen uit EQVJ 3 plaats. Kahvi, Tyldak Yun en Chot proberen voor de Teruggangers het kleine Paleis van het Zonnevolk te stelen, maar hun poging mislukt.
 • Kahvi en Tyldak worden ingepakt in webspul.
 • Yun wordt door de dorpelingen in hun midden opgenomen.
 • Chot gaat, nadat hij Kahvi verraden heeft, in zijn eentje terug naar de Teruggangers.
 • Bethia en Kwink krijgen een dochter, die Serrin heet.
 • Een jaar of wat later doen de Teruggangers onder leiding van Zey (en de weg gewezen door Shot) wr een inval in Zorgenloos (NB 11 en 12). Tijdens de inval komt een vulkaan tot uitbarsting. Er vallen veel slachtoffer, waaronder Shushen en Nieuwsters naamloze levensgezel. Yun, Chot, Kimo en een aantal anderen, raken zwaar gewond om door Maker genezen te kunnen worden en worden in webspul ingepakt.
 • Kahvi en Tyldak vertrekken.
 • De Zonnedorpelingen verblijven lange tijd ondergronds.
 
Verdwijning plus 300 450 jaar:
 • Krim krijgt een zoon, Cheipar, die kort daarop sterft. De vader is Skot of Spies.
 • Sterkeboog sterft bijna aan koorts, maar hij wordt genezen door Etterbuil.
 • Tyleet adopteert een mensenkind.
 • Haakneus schijnt nu eindelijk succes te hebben bij het opbouwen van zijn eigen koninkrijk, bestaande uit zijn eigen nakomelingen.
 
Verdwijning plus circa 500 jaar:
 • In EQ 35 worden in kort bestek 500 jaar van het verdere leven van de Wolfrijders behandeld. Rond 500 jaar na de verdwijning van Het Paleis besluiten de Wolfrijders zich in webspul in te laten pakken, om zo de tijdsprong te overleven, in afwachting van de terugkomst van Het Paleis.
 • Na uit de ondergrondse gewelven te voorschijn te zijn gekomen doen in Zorgeloos Dart, Maker, Nieuwster, Scouter en Dauwschijn dat ook (NB 13).
 • Rond deze tijd verlaat Kahvi de Teruggangers en gaat ze, samen met Tyldak, op zoek naar de restanten van de Blauwe Berg, waar ze een onbekende elf tegenkomt, die later Ei uit de Blauwe Berg blijkt te zijn.
 
Verdwijning plus 2.500 jaar:
 • Bosloof en Regenzang overlijden aan ouderdom.
 
Verdwijning plus 3.000 tot 5.000 jaar.
 • Dart Erkent Serrin en wordt door haar uit zijn omhulsel van webspul gehaald.
 • Ook maker en Nieuwster worden in deze tijd wakker.
 • Nadat hij zijn zoon Bowki heeft opgevoed laat Dart zich weer in webspul inpakken.
 • Een paar eeuwen later sterft Kwink aan ouderdom. NB 1 speelt ongeveer in deze tijd.
 
Verdwijning plus 9.500 jaar:
 • Tweekant woont een tijdje bij de trollen van Haakneus (EQ 46), maar vestigt zich daarna onder de toekomstige citadelheuvel van Djun (Shards - SH - nr. 6).
 • Het verhaal dat beschreven is in Wavedancers (WD) 1 t/m 6 speelt in deze tijd.
 
Verdwijning plus 10.000 jaar
 • 2 4 jaar voor Het Paleis weer opduikt: In Zorgeloos wordt Jethel geboren.
 
Herverschijning:
 • Zon 10.000 jaar nadat Het Paleis verdwenen is komt het weer te voorschijn.
 • De Wolfrijder worden wakker gemaakt, net als (in het Zonnedorp) Scouter, Dauwschijn, Nieuwster, Maker en Dart.
 • De elfen die in verband met hun tijdens de slag om Zorgeloos opgelopen verwondingen in webspul gewikkeld zijn (Yun, Chot en Kimo) blijven ingepakt.
 
Herverschijning plus een paar uur:
 • Het originele Paleis verschijnt heel even in de lucht, voor het terugschiet in de tijd naar het begin van deze tijdlijn (EQ 37).
 
Herverschijning plus 1 2 jaar:
 • Rayek probeert zich aan te passen aan de manier van leven van de Wolfrijders (EQ 39).
 
Herverschijning plus 6 jaar:
 • De Wolfrijders gaan terug naar het Zonnedorp.
 • Alle nog in webspul verpakte elfen worden bevrijd.
 • Shenshen gaan samen met Geelhaar terug naar Zorgeloos.
 • Scouter, Dauwschijn en Maken voegen zich weer bij de Wolfrijders (EQ 38).
 
Herverschijning plus 7 jaar:
 • Geelhaar ontvangt een geheimzinnige boodschap (EQ 40 en NB 14).
 • Minder dan een dag daarna wordt Het Paleis verwoest (EQ 41 en verder).
 • Scouter en Tyleet Erkennen elkaar (EQ 43.)
 
Herverschijning plus 7 8 jaar:
 • Vanwege de geheimzinnige psychische boodschap verlaat Windkind Zorgeloos.
 • Dart Geelhaar, Yun, Chot, Shenshen, Dodia, Kimo en Jethel volgen hem naar het altijdgroene regenwoud Forevergreen (NB 14 e.v.).
 • Het Zonnedorp wordt verlaten als het door mensen bestormd wordt (NB 25 en 26).
 • Ahdri wordt dodelijk gewond en Savah verdwijnt.
 
Herverschijning plus 8 jaar:
 • De stam van de Wolfrijders wordt in tween gesplitst (EQ 46).
 • Na de splitsing (SH 1 e.v.) is Snijer aanvoerder van een groep elfen bestaande uit Boomstronk, Klatering, Sterkeboog, Maker, Zhantee, Skot, Krim, Aroree, Venka, Rayek en Eduar. Er zijn ook twee trollen bij uit de stam van Haakneus: Vlerk en Drab, die broer en Zus zijn.
 • Snijders dochter Amber leidt (in HY 16 e.v.) een groep met Hemelwijs, Leetah, Maneschijn, Scouter, Dauwschijn, Tyleet, Schemering, Roodlans en Spies. Ook Timmain en Tyleets dan nog ongeboren kind maken er deel van uit.
 • Amber trekt met haar volgelingen weg en Snijer trekt met zijn volgelingen ten strijde tegen Grohmul Djun en Winnowill. Tijdens deze gebeurtenis sterven Skot en Zhantee.
 
Herverschijning plus 900 jaar:
 • Er is niet erg veel bekend over de tijd tussen de voorvallen die in SH en HY beschreven zijn en de tijd waarin de miniseries Jink (JK) en The rebels (RE) zich afspelen.
 • De mensen zijn de Wereld van de Twee Manen inmiddels Abode gaan noemen. Hoe deze naam in het Nederlands vertaald zal gaan worden is nog niet beslist.
 • De meeste elfen lijken van de Wereld van de twee Manen verdwenen te zijn, maar niemand weet waarheen. Wel weten de mensen dat er ooit elfen bestaan hebben.
 • De planeet wordt bestuurd door n enkel matriarchaal wereldbestuur, dat zich ook uitstrekt over kolonies op diverse andere planeten en manen in het zonnestelsel.
 
Herverschijning plus 900 jaar:
 • Invasie. De Neverending (doorgaans neerbuigend de kronkelaars genoemd) maken een noodlanding op de planeet Outerreach. De Neverending openen de aanval op de verste kolonies, waardoor de ruimtepolitie omgevormd moet worden tot een militair apparaat. Een openlijke oorlog kan nog maar net vermeden worden na overleg tussen Jink en de god-keizer van de Neverending (JK 1-5)
 
Invasie plus 1 jaar:
 • Een experimentele robot die als ambassadeur naar de Neverending gestuurd is wordt ontmanteld en vervolgens weer in elkaar gezet, waarna hij gevoelig blijkt te zijn geworden en de naam Shimmer krijgt (RE 1).
 • De god-keizer benvloed in het geheim de Newbreed, de nakomelingen van de Neverending die opgevoerd worden om rechtstreeks met de mensen te kunnen communiceren (JK 4).
 
Invasie plus 20 jaar:
 • Jink en Torlon Graaf hebben een liefdesaffaire, die geen gelukkige afloop heeft.
 
Invasie plus 10 tot 40 jaar:
 • Ontevredenheid over de bemoeizucht van de centrale planetaire regering met betrekking tot de plaatselijk aangelegenheden, plus het gebrek aan militaire steun tegen de Neverending, zijn voor diverse kolonies aanleiding te gaan streven naar onafhankelijkheid.
 
Invasie plus 40 jaar:
 • True Holder van de Neverending ontdekt de Newbreed. Hij walgt ervan, sticht de True Sons en valt de kolonies opnieuw aan. Een deel van de militairen willen terugslaan met een verrassingsaanval op de Neverending.
 • Sommige kolonies kiezen voor onafhankelijkheid, maar worden zodanig nog niet erkend door de regering (RE 4).

 

 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide