DE ALLERHOOGSTEN

Artikel is geschreven door Tom

De Allerhoogsten kwamen van een verre planeet waar zij zich ontwikkeld hadden tot zeer hoog begaafde wezens, niet meer afhankelijk van hun fysieke lichaam.
Toen ze zich zo ver vermenigvuldigd hadden dat hun thuisplaneet te klein was geworden en de grondstoffen op aan het raken waren, ontdekten ze hun innerlijke magische krachten en leerden ze zowel hun lichaam elke gewenste vorm te geven als hun geest uit hun lichaam te laten treden. Hoewel ze de mogelijkheid hadden om het fysieke lichaam achter te laten, kozen ze toch voor om dit te behouden en reisden ze vaak naar andere sterren.
Na een tijd verlieten ze dan toch permanent hun thuisplaneet en namen ze de twee laatste diersoorten die nog op hun planeet te vinden waren met zich mee; kleine gevleugelde insecten en grondapen. Tijdens hun reizen ontdekten ze dat ze een unieke levensvorm waren; ze verlangden dan ook vurig om te kunnen communiceren met hun eigen soort.
Ze lieten zich tijdens hun lange reizen door de gevleugelde insecten inpakken en konden zich zo, zonder behoefte aan voedsel, bezig houden met de besturing van hun 'schip'. Tijdens deze lange reizen ontwikkelde de grondapen en insecten zich tot intelligente wezens.
Hun laatste reis (van de groep Allerhoogsten uit het Elfquest verhaal) was die naar de wereld van de twee manen waar de bewoners legendes bleken te hebben over wezens waarvan de Allerhoogsten dachten dat dit misschien wel hun broeders en zusters zouden kunnen zijn. Ze besloten zich te transformeren naar de gelijkenis van de wezens uit de legenden om vervolgens door de atmosfeer van de wereld met de twee manen af te dalen. De rebellerende Trollen kwamen echter in opstand en maakten de cocons van de bestuurders kapot, deze verloren de controle over de tijd en het schip werd weggeslingerd, terug naar de prehistorie van deze planeet.

Elfquest character Timmain

Het ruimteschip van de Allerhoogsten of Eerstkomers werd bestuurd door de "Cirkel van Negen". Deze negen Eerstkomers hadden elk zo hun taak, te weten:
.

Timmain was het geheugen van de ruimtereizigers. Na de noodlanding op Abode werd ze de beschermer en de leider van de Eerstkomers, en moeder der Wolfrijders.
Timmain heeft, in haar elfvorm, lang zilverkleurig haar en diepgroene ogen. In wolfvorm heeft ze een van kleur veranderende vacht (als gevolg van de elfenmagie).

 
. Haken was de passie die de Allerhoogsten voortdreef. Na de noodlanding ontplooide Haken zich tot de tegenpool van Timmain; in plaats van in harmonie met de wereld te komen probeerde Haken deze te laten boeten voor alle doden.
Er wordt gespeculeerd dat Haken, tesamen met Gibra, de voorouders zijn van de bewoners van de Blauwe Berg. Door zijn zwarte haarbos vertoont hij veel gelijkenis met Winnowill.
 
. Adya was de ogen die bepaalde waar heen te gaan. Hij deelde een speciale band met Timmain. Als Timmain een liefdesgezel zou hebben genomen dan zou dit hoogstwaarschijnlijk Adya zijn geweest.
Adya was blond met blauwe ogen. Hij was het die als eerste zijn hand uitstak naar de mensen met zijn dood als gevolg.
 
. Kalil was de beweging die de Allerhoogsten door de ruimte heen stuwde. Kalil's haren en ogen waren bruin van kleur.
 
. Kaslen was het schip, beschermer van de reizigers. Een zachtaardige plantvervormster waarvan gespeculeerd wordt dat zij een voorouder zou kunnen zijn van Roodlans. Het was haar idee om een schuilplaats boven de grond te maken.
Haar ogen en haar haar waren kastanjebruin.
 
. Sefra was degene die de tijd bijhield en aangaf wanneer men weer moest vertrekken. In Elfquest deel 1 zien we haar bang verscholen zitten achter de struiken, voorafgaand aan de tekening van Snijer en Hemelwijs. Evenals Hemelwijs droeg zij een hoofdversiersel en had ze zilverwit haar en grijse ogen.
 
. Aerth was de oren van de allerhoogsten die wist waarom men moest vertrekken. Aerth had gevoelens tot Timmain die vergelijkbaar zijn met die van erkenning en er wordt gespeculeerd dat hij de vader zou zijn van Timmain's eerstgeborene dochter (vóór Timmorn). Hij was degene die Timmain het meest miste nadat ze als wolf steeds vaker en steeds langer wegbleef.
Aerth's haar was roodbruin en hij had groene ogen.
 
. Deir was degene die voor balans zorgde in alle keuzes die de Allerhoogsten maakten. Hij hield van de zon en van het werken met zijn handen. Naar zo men zegt heeft hij een zoon gehad bij Gibra, genaamd Vol (niet de latere Lord Voll).
Deir had kort rood haar en grijze ogen.
 
. Gibra was de laatste van de Cirkel van Negen. Zij was drang om voorzichtig te handelen. Na de noodlanding en het gevecht tussen Haken en Timmain weigerde ze te geloven dat Haken zijn soortgenoten niet wilde helpen en startte ze een zoektocht naar hem. Of ze Haken ooit gevonden heeft weten we niet.
Gibra had goudgelig haar en haar ogen waren lichtblauw.
Elfquest character High Ones
Andere, bij naam bekende, Allerhoogsten waren:
.

Orolin; hij was de houder van de kleurenrollen. De door de bewaarders gemaakte cocon waarin hij zich bevond raakte beschadigd tijdens de noodlanding. Orolin raakte zelf bij de noodlanding buiten bewustzijn en is nooit meer bijgekomen.

 
. Guin en Ima. Dit waren de elfen die door Haken werden gevonden, afgeslacht door de mensen.
 
. Almeck; een boomvormer die de eerste droombessenstruik heeft gevormd.
 
. Seeree; de geliefde van Almeck. Zij stierf tijdens de geboorte van haar kind.
 
. Menolan; een vuurstarter die Seeree erkende.
 
. Segray; een genezer en moeder van Samael.
 
. Enlet; de vader van Zarhan Snelvuur (door erkenning de geliefde van Rahnee de Wolvin).
 
. Oraynah; één van de eerste jagers.
 
. Nefanrin, Khyra, Jannah en Tislin die hoogstwaarschijnlijk net na de noodlanding door de mensen is vermoord.

Als je de geschiedenis van de Allerhoogsten of Eerstkomers herleest dan rijzen er gelijk grote vragen op. Ten eerste waar alle andere schepen zijn gebleven en hoe groot de kans is dat in een, misschien wel oneindig, heelal wezens, die niet aan tijd gebonden zijn, elkaar ooit kunnen ontmoeten? Ik bedoel hiermee te zeggen dat de kans dat twee personen elkaar zullen ontmoeten in een oneindige ruimte al zeer klein is, als deze twee personen zich dan ook nog eens in tegengestelde tijdvolgorde bewegen dan heb je echt een probleem!
Een andere vraag is of de wezens uit de legendes van de mensen ook daadwerkelijk Allerhoogsten geweest zijn en zo ja, waar zijn deze dan gebleven? Of zijn 'onze' Allerhoogsten zelf de aanleiding geweest van alle legendes, door terug te gaan in de tijd. Maar dan komen we weer op de uiteindelijke vraag uit wat er eerder was, de kip of het ei?
Laten we maar hopen dat we het antwoord ooit nog eens krijgen.

 

 
Elfquest character Timmain
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide