DE VLIEGERS

Oorspronkelijke titel: Gliders
Artikel is geschreven door Theresa Robeson
vertaling: Paulien

Als ware geesten van de lucht zijn de Vliegers (ook wel bekend als "het volk van de Blauwe Berg", "Vogelrijders" of "Vogelgeesten") een groep eerstgeborenen elfen die zichzelf verstopten in een eenzame bergtop om de rest van de wereld buiten te sluiten. Daar trachtten ze het paleis van de Allerhoogsten zo goed als mogelijk na te bootsen, met het oog op hoe de wereld van de Twee Manen de kinderen van de Allerhoogsten zou veranderen. De Blauwe Berg werd gevormd voor die elfen die de veranderingen afwezen - een veilige haven waar de buitenwereld en al haar invloeden altijd ontkend zou worden.
De Vliegers hadden zwevers, vuurmakers, boomvervormers en rotsvervormers die allemaal de droom deelden om terug te keren naar de gewoontes van de Eerstkomers.

Als kontakt met de buitenwereld gaven ze rijkelijke geschenken aan een dichtbij gelegen mensenstam die hen begonnen te vereren. Ze vonden ook een ras van gigantische haviken die ze met hun krachten zo veranderden dat deze hen door het luchtruim zouden kunnen brengen.
Traditioneel waren het de "verkozen acht" die de geschenken bij de mensen afleverden in ruil voor voedsel, materialen en leden van de stam die als dienaren voor de Vliegers dienden. De "verkozen acht" jaagde echter ook zelf voor de bewoners van de Blauwe Berg, dus zij waren niet zo erg afhankelijk van het voedsel dat ze van de mensen ontvingen.
Wat Voll en zijn volk zich echter niet realiseerden was dat ze zich te veel isoleerden. Erkenning kwam nauwelijks meer voor, evenals geboorten. Ze hielden zichzelf voor dat niemand meer kinderen kon krijgen en dat al hun familie buiten de berg gestorven was. Natuurlijk wist Winnowill wel beter, maar haar kwam het beter uit wanneer niemand binnen de berg wist dat er nog meer elfen leefden.

.

WINNOWILL

Winnowill is de aartsvijand van de Wolfrijders. Zo zwarthartig als ze nu lijkt is ze niet altijd geweest zoals Lord Voll duidelijk maakte: "Er is een tijd geweest dat Winnowill me als geen ander in mezelf deed geloven. Ze was een vriendin, liefdesmaatje, adviseur... mijn standvastige medestander ... vol trots keken we samen toe hoe de Blauwe Berg een wereld op zichzelf werd. Winnowill kwam er achter dat haar krachtige genezende gaven steeds minder nodig waren. De Vliegers werden niet meer "ouder", stierven niet en kregen geen kinderen meer. Ze begon kleine ongelukjes te veroorzaken om de verveling tegen te gaan, dit om het idee te hebben dat zij nog steeds nodig was. Duizenden jaren lang vrat haar genezende kracht aan haar en keerde zich tegen haarzelf. Wanhopig op zoek naar een doel trok Winnowill er alleen op uit, weg van de Blauwe Berg, in een speurtocht naar het paleis van de Allerhoogsten. In plaats hiervan vind ze een trol genaamd "Smelt", een trol met interessante behoeften en lusten. Ze nam hem mee terug naar de Blauwe Berg en gebruikte hem, manipuleerde hem en besloot uiteindelijk een kind van hem te baren; de elf/trol Tweekant. Een tijd later herinnert Smelt zich weer dat hij er in de eerste plaats op uit was gestuurd om een rotsvormer te vangen om naar de trollenkoning te brengen. Hierop vermoord Winnowill hem, tot afschuw van de kleine Tweekant die het voorval moet aanzien. Om er voor te zorgen dat Tweekant niet naar Voll zou gaan met het hele verhaal sluit Winnowill hem op: "...vandaar die kooi in het begin. Daarna kwam het spel, moeder tegen zoon. Ze kon hem niet breken, maar ze kon wel zijn geest splijten."
Zelfs een genezer kan zichzelf niet genezen als zo'n haat en zo'n woede eenmaal zijn losgeslagen. Winnowill werd zelf krankzinnig -bezeten van duistere bedoelingen. Deze kant van Winnowill leverde haar een aantal bijnamen op zoals "zwarte slang", "liefdeloze" en "zwartharige pijngever". Zelfs Tweekant vertelde Winnowill dat ze de beste genezer van allemaal was; "...beter zelfs dan Leetah, maar jij perverteert je gave, gebruikt het om pijn te veroorzaken... in plaats van te genezen."
Winnowill stuurde de Bewaarders weg en suste Lord Voll's geest tot deze dof van onverschilligheid werd om zo een stevige greep te krijgen op haar groeiende invloed op de Vliegers. Niets was haar te laag om haar dromen werkelijkheid te laten worden. Voor zichzelf stelde ze vast dat niemand onschuldig was en niemand was veilig voor haar wandaden. Onder het motto "het doel heiligt de middelen" voelde ze zich niets te goed om zelfs zo ver te gaan als liegen, verleiden, ontvoering en zelfs moord.
Aanvankelijk probeerde Winnowill de geesten van de Wolfrijders om te buigen voor haar eigen gemak zoals ze dat ze gemakkelijk met zo veel anderen had gedaan. Toen ze daar niet in slaagde trachtte ze hen te dwingen de Blauwe Berg te verlaten. Nogmaals bleken de Wolfrijders sterker dan haar te zijn en ze boden haar zelfs verlossing in de vorm van een genezing door Leetah -die ze niet aannam. Liever nog dan door Leetah genezen te worden stapte Winnowill van de trap in de Blauwe Berg en viel.
Na Lord Voll's dood liet Winnowill alle schijn vallen en begon openlijk en met harde hand over de Vliegers te heersen en drong hun geesten binnen om hun levenskracht af te tappen. "Alle vormen van macht" zei ze, "zouden ter beschikking moeten staan aan de machtigen."

Op het hoogtepunt van haar bewind ontmoette Winnowill Rayek en vind in hem een gelijkgestemde ziel. Iemand die zo ongeveer het zelfde wilde als zij. Ze verleidde hem en haalde hem over haar te helpen de kracht van de Vliegers te kanaliseren om de schepping van het Grote Ei te verwezenlijken. Bijna won ze haar lange strijd maar opnieuw werd ze overmachtigd door Leetah, Snijer en Geelhaar. Leetah deed een tweede poging om Winnowill te genezen maar ze moest voortijdig vluchten omdat de Blauwe Berg instortte. Tyldak voerde zijn wraak uit door Winnowill, in webspul verpakt, mee te nemen naar een verlaten eiland om haar daar achter te laten.
Gedurende de eeuwen van haar eenzaamheid veranderde ze haar lichaam opdat ze in het water zou kunnen ademen.
Veel van Winnowill's gemuteerde schepsels werden gecreëerd tijdens de 10.000 jaar lange afwezigheid van het paleis. Hoewel de Wolfrijders Venka's magie hadden om zich Winnowill van het lijf te houden kon ze zich nog wel bemoeien met de originele Golfdansers (zie de serie "Wavedancers").
Winnowill was zich tijdens de afwezigheid van het paleis overal van bewust. Haar ziel bloot gelegd door de gedeeltelijke genezing van Leetah; ze herinnerde zich haar corrupte verdorvenheid met onthutsende duidelijkheid. Toen ze opnieuw geconfronteerd werd met Rayek en Leetah schreeuwde ze naar hen: "Leetah heeft jouw geest niet doorzocht en je bloedend achtergelaten ... alleen! Een genezer is bereid om aanvankelijk pijn te veroorzaken met die gedachte dat deze snel over zal zijn, maar zij trok zich terug, net toen mijn schaamte, eens veilig weggestopt, uitbarstte als een rood gezwel!"

Toen Rayek het "originele" paleis met daarin de Eerstkomers voor zijn gezicht zag verdwijnen en daarmee toestond dat de geschiedenis van Elfquest zijn oorspronkelijke beloop zou krijgen trok Winnowill zich terug in een catatonische staat bij het paleis van de Allerhoogsten. Hier bereidde ze zich voor om de macht over het paleis te grijpen. Toen ze haar bewustzijn terug kreeg stal ze het paleis. Rayek en Venka probeerde naar tegen te houden maar verlamde haar slechts waardoor ze de macht over het paleis verloor en neerstortte met als gevolg dat het paleis in duizenden stukken uiteen spatte. Zoals gewoonlijk greep Winnowill ook nu haar kans en vervormde haar lichaam tot dat van een mens en werd zo de gemalin van Grohmul Djun, de machtige heerser die de stukken van het paleis tesamen met de kleurenrollen in zijn bezit had. Voor de Djun was Winnowill Vrouwe Venovel waarmee hij een ongemakkelijk en vaak vijandig verbond afsloot. Toen het volk van de Djun rebelleerde en zijn citadel viel doodde hij Winnowill, zich er niet van bewust dat haar geest, nu bevrijd van vleselijke beperkingen, nu in staat was nog machtiger te worden en nog rampzaligere dingen kon bewerkstelligen. Winnowill's geest verliet haar lichaam, maar voordat ze de kleurenrollen met haar haat kon vullen trok Rayek haar zijn geest binnen en sloot haar geest in zich op. Rayek bereist nu de Wereld van de Twee Manen, vergezelt door Ekuar, uitgestotene van zijn eigen ras, Abode beschermend tegen de kwade geest van Winnowill.

Winnowill droeg altijd zwarte gewaden die neergolfden tot bijna de volle lengte van haar dikke zwarte haar. Haar enige sieraden waren witte veren en een plutije uit bont. Haar huid was atbast, haar ogen smal en in kleuren veranderlijk. Snijer beschreef haar als "... mooi, als een masker gemaakt van eierschalen, glanzend..." Haar huid werd beschreven als gepoederd paarlemoer. In haar menselijke vorm als vrouwe Venovel had Winnowill violette ogen en haar tot haar middel.

Elfquest characters Winnowill and Timmain

.

AROREE

Aroree was één van de Verkozen Acht. Toen ze Hemelwijs ontmoette liet hij haar een grotere wereld zien. Aroree zei tegen Hemelwijs: "Ik vind je ogen leuk als je praat. Ze glinsteren als sterren." Aroree zag een vonk in Hemelwijs, eén die ontbrak in haar leven. Toen Lord Voll gedood werd door de Trollen uit de Bevroren Bergen vluchtte Aroree terug naar de Blauwe Berg. Jaren later stuurde Winnowill Aroree er op uit om de Bewaarders terug te brengen. Aroree was net een gevangen dier, wanhopig op zoek naar een manier om de Blauwe Berg te verlaten en aan Winnowill's strenge overheersing te ontsnappen. Toen Aroree Windkind zag zag ze ook haar vluchtweg. Ze ontvoerde hem naar de Blauwe Berg en gaf hem aan Winnowill. Aroree smeekte Winnowill haar vrij te laten in ruil voor Windkind: "Er is iets... mis met mij! Ik... ik kan niet langer wonen in de Blauwe Berg!" Aroree's wanhopige verlangen om de berg te verlaten was zo groot dat ze Kureel bijna dodelijk verwondde voor ze vluchtte op haar bondvogel Littletrill. Aroree verloor haar hele levenswijze en zocht troost bij de enige waarvan ze dacht dat die haar nog restte; Hemelwijs. Hemelwijs overtuigde haar ervan dat ze naar het paleis van de Allerhoogsten moest gaan om de antwoorden die ze zocht te vinden. Toen Aroree bij het paleis aankwam deinsde ze terug bij het zien van een gewelddadige strijd tussen de Teruggangers en de Trollen. Ze vluchtte naar de Blauwe Berg en zag dat het hier niet veel beter was; de Berg lag in puin en haar volk was dood. Aroree zei tegen Kahvi: "Ik heb geen heer meer om te dienen en geen veilige plaats meer." Aroree voegde zich bij Kahvi en diens kleine dochter Venka. Ze reisden samen alhoewel hun doelen behoorlijk uiteen liepen. Aroree zocht Hemelwijs voor troost, Kahvi spoorde Rayek op voor wraak. Toen Aroree haar bondvogel verloor boven de oceaan had Aroree alles verloren wat haar ooit haar identiteit had gegeven.
De twee speurders vonden de borg op de Doomberg en ontdekten dat zowel Hemelwijs als Rayek waren verdwenen met het paleis. Vijfhonderd jaar lang wachtten Aroree tot Hemelwijs terug zou komen en leefde en woonde intussen met de Wolfrijders die haar behandelden als één van de oudsten van hun stam. Ze bracht de jaren door met vertellen over de Vliegers en hun gewoontes. Tienduizend jaar later, toen het paleis weer terug kwam, weende Aroree tranen van blijdschap toen ze herenigd werd met Hemelwijs.

Tijdens de bestorming van de Citadel kwamen Aroree's zwevende krachten goed van pas terwijl ze samen werkte met Rayek, Venka en Zhantee om een kleurenrol terug te krijgen. Haar lang sluimerende vaardigheid met de klauwzweep beleefde een herleving op kritieke momenten. Toen het eenmaal vaststond dat alleen een allerhoogste de scherven van het paleis weer in elkaar zou kunnen zetten trotseerde Aroree de gewelddadige rellen, verliet de Citadel en bracht Timmain terug. Aroree zei tegen Snijer: "Ik ben zo bang Snijer! Maar dit is mijn test. Ik moet dit alleen doen!" Aroree's waagstukje had succes en ze keerde terug met de benodigde Allerhoogste Timmain, en Hemelwijs.
Het is onduidelijk wat er met Aroree gebeurde nadat het paleis weer heel was gemaakt en de elfenstammen herenigd werden. Ze bood aan Venka en Tweekant te vergezellen die op zoek waren naar Kahvi, hopend dat ze zo ook te weten zou komen wat er met Tyldak was gebeurd die wellicht de laatste was van het volk van de Blauwe Berg.

Aroree's haar is goud-geel en haar ogen zijn bleek blauw. De hoge verenkraag en de veren accentuaties op haar mouwen geven haar werkelijk het aanzien van een vogel.

Elfquest characters the Gliders
.

DEUR
(DOOR)

Deur was één van de twee rotsvervormers (een mannelijke en een vrouwelijke) waarvan de enige taak was om doorgangen in en buiten de Blauwe Berg te beheersen. De rotsvormers werden wat ze deden, ze zaten als in een trance voor zich uit te staren en werden slechts in leven gehouden door een mengseltje van Winnowill.
De vrouwelijke Deur stierf waarschijnlijk toen de Blauwe Berg instortte. De mannelijke Deur was zeker ook gestorven als Snijer hem niet van het verkruimelde Grote Ei had weggesleept. De Hoan G'tay-Sho stam nam Deur aan als hun Hemelgeest en nam hem mee naar het Altijdgroene woud waar Deur ruim tien duizend jaar lang woonde in een eigengemaakt wereldje.
Langzaam ontwaakte Deur uit zijn trance en zond naar het Zonnevolk beelden van een weelderig bos. Dit trok Winkind, Dart en anderen naar hem toe. Na zijn ontmoeting met Windkind kwam deur uit zijn comateuze toestand en voelde haat in zich branden. Hij beschouwde mensen als speeltjes en zwoer te heersen over iedereen die hij overzag. In zijn nieuw gevonden waakzaamheid werd hij snel tot woede bewogen: Hij verklaarde dat Aramak, de leider van de stam, niet langer namens hem sprak en gooide hem tussen zijn muitende onderdanen. Deur dwong al zijn nieuwe menselijke slaven een eivormig steentje in te slikken waardoor hij hen van binnenuit kon doden door uit dat steentje dodelijke scherpen punten te laten groeien. Deur's wreedheid was een kalm afstandelijk soort die uithaalde met de snelheid van een bliksem om dood en verminking te zaaien.
Van alle elfen die Deur tegen kwam na zijn ontwaken achtte hij alleen Windkind zijn gelijke. Hij maakte gebruik van het feit dat Windkind afstandelijk was en in hogere sferen verkeerde en zorgde er zo voor dat hij hem het kleine paleis gaf.
Doordat Deur Dodia erkende kreeg hij nieuwe ideeën voor zijn "dappere nieuwe wereld".
Toen het Altijdgroene Woud tot op de grond afbrandde sprak hij: "Het is zoals ik wenste. Mijn wil zal gedaan worden, laat de reiniging beginnen" en hij creëerde een bol om de stad. Toen Dodia tegen hem pleitte dat hij de angsten van zijn menselijke volgelingen moest wegnemen en hen begeleiding moest geven antwoordde hij: "Dat is precies wat ik hen geef. Maar als zij er voor kiezen om ongeorganiseerd te leven en zichzelf te vernietigen dan zal het zo zijn. Ik zal heersen over de overlevenden. Ik heb geleerd dat het meestal zo loopt. Het is een goed georganiseerd plan."
Deur's grote plan had als doel de Blauwe berg opnieuw te scheppen met Dart's groep als bondgenoot. Maar omdat Dart niet meewerkte moest hij zijn plannen herzien en in een laatste confrontatie vochten Deur, Dart en Chot in de duisternis in de ingewanden van de stad. Toen Deur een moment afgeleid was door Geelhaar doodde Dodia hem.

Deur had bleek haar en grijze ogen. Hij droeg de zwarte kleding van de Vliegers, vaak tesamen met een metalen hoofdkap. Als hij de hoofdkap niet op had leek hij sterk op Winkind.

.

LORD VOLL

Lord Voll was één van de eerstgeborenen van de Allerhoogsten en de leider van de bewoners van de Blauwe berg. In een poging de woonplaats van de Allerhoogsten te imiteren bracht hij zijn volgelingen naar de berg. Zijn poging slaagde slechts gedeeltelijk.
De Vliegers betaalden een hoge prijs voor hun isolement; ze konden geen kinderen meer krijgen, of een erkenning nu wel of niet afgedwongen werd. Lord Voll begon te geloven dat er nooit meer kinderen zouden zijn. Toen de Wolfrijders kwamen leed Lord Voll onder de gevolgen van eeuwenlange apathie en heerste Winnowill effectief in zijn naam.
Lord Voll had altijd een melancholiek voorkomen dat snel verdween tijdens zijn eerste ontmoeting met Geelhaar en Amber. Toen hij zag dat het elfenras niet gedoemd was uit te sterven door een gebrek aan kinderen nodigde hij de Wolfrijders uit in de Blauwe Berg te blijven aangezien hij erg graag bij de twee jongen wilde zijn.
Nadat Winnowill "overwonnen" was onthulden de Wolfrijders de bewaarder Bloembladvleugel. Dit was zo'n grote schok voor Lord Voll dat hij in één keer van zijn lethargie af was en de herinneringen van het echte paleis van de Allerhoogsten kwamen weer terug. Hij verlangde naar het paleis, hun voorouderlijk thuis. Met vurige smeekbeden trachtte hij Snijer en zijn stam te overreden met hem mee te gaan. Toen zij weigerde dwong Lord Voll hen door Snijer en zijn gezin te ontvoeren op de reusachtige bondvogels van de Vliegers. Lord Voll stierf door een, van trollenkoning Grijstof afkomstige, speer voor hij het paleis bereikte.

.

EI
(EGG)

Ei was een rotsvervormer wiens enige levensdoel was om het Grote Ei binnen de Blauwe Berg te vormen. Hij was de trots van de Vliegers. Ei was de "ontwerper en bewaker van de altijd veranderende geschiedenis van al het elfse bestaan". Net zoals bij Deur werd Ei wat hij deed en uiteindelijk leefde hij in een trance, slechts in leven gehouden door een brouwsel van Winnowill. Ei's naam, voor hij aan het Grote Ei begon te werken was Aurek. In tegenstelling tot Deur werd Ei verpletterd in de ruïne van de Blauwe Berg. Het leek alsof Ei dood was maar in feite werd hij gered en verpleegd door Tweekant tot hij weer de oude was. Ei kreeg zijn bewustzijn terug en herstelde het Ei van zes schalen op verzoek van Timmain.
Vele jaren later ontmoette Ei Kahvi en leerde haar haar erfenis. Door het volk van de toekomst wordt Ei "Vader der herinneringen" genoemd. Ei is de zorgdrager van de herbouwde Blauwe Berg en hielp Jink de Mindcoil te verslaan.
Terwijl Ei het Grote Ei creëerde voor Winnowill had hij de kleur van steen. Kleren, huid, ogen... alles kleurde grijs. Aan zijn dunne breekbare lijf droeg hij kleren zoals van de andere Vliegers, hij had alleen nog een metalen hoofdkapje. Nadat Tweekant hem had gered uit het puin van de Blauwe Berg kwam Ei's ware persoonlijkheid weer naar boven. Zijn ogen zijn blauw en zijn lange haren geelbruin.

Elfquest character Egg and Kahvi
.

STEUN
(BRACE)

Steun is toch wel de minst bekende Vlieger. Weinig weten wij over hem. Toen Leetah Steun ontmoette was ze geschokt. "Hij ademt, zijn hart klopt, maar voor de rest is hij zo... dood... als Deur lijkt!" Winnowill legde het haar uit: "Het gesteente in deze doorgang is zwak. Steun voorkomt een zekere instorting. Hij is een rotsvervormer die iedere verandering van druk in de rots meteen corrigeert."
We kunnen er van uitgaan dat Steun tijdens het instorten van de Blauwe Berg is overleden.

.

KUREEL

Kureel was de leider van de Gekozen Acht. Nadat Sterkeboog de jonge vogel neerschoot die zijn bondvogel zou worden vond Kureel dat de enige vergoeding de dood van Sterkeboog's wolf, Doornsteek, zou zijn, iets wat Sterkeboog nog kon voorkomen.
Kureel deed mee aan een samenzwering tegen de Wolfrijders en ontvoerde Geelhaar op Winnowill's bevel. Hij stemde toe en verleende zijn hulp op voorwaarde dat Lord Voll geen kwaad zou worden aangedaan. Kureel en de andere Vliegers legden de schuld voor Lord Vol1's dood bij de Wolfrijders en keerden terug naar de Blauwe Berg om hun heer te rouwen, de Wolfrijders achterlatend aan de genade van de trollen uit de Bevroren Bergen.

Kureel had er de pest in toen Aroree de Blauwe Berg wilde verlaten. Hij was er vast van overtuigd dat het recht een klauwzweep te dragen, als één van de Verkozen Acht, een levenslange eer was. Hij kon niet begrijpen waarom Aroree dit op wilde geven en vocht met haar in een poging haar tegen te nouden waarbij hij dodelijk gewond raakte maar op tijd werd genezen door Winnowill.
Kureel vond dat Winnowill de Blauwe Berg beter beheerste dan Lord Voll ooit had gekund, en in zijn volledige trouw aan haar tolereerde hij geen andere opvattingen. Zijn haat explodeerde na het instorten van de Blauwe Berg en hij nam wraak op zowel mens als Wolfrijder door Dart en Geoki te verwonden. De reactie van Sterkeboog -twee dodelijke pijlen- gaven Kureel de dubieuze "één" de eerste elf te zijn die ooit door een andere elf werd gedood in de gezamenlijke herinnering van de vier stammen. Na zijn dood verzachtte zijn geest aanzienlijk en hij vergaf Sterkeboog.

.

REEVOL

Reevol was één van de Verkozen Acht die probeerde Dauwschijn te ruilen voor de Bewaarders. Deze ruil werd door Dauwschijn zelf gedwarsboomd; ze weigerde haar kind bij de Zwarte Slang te laten. Reevol was woedend toen Sterkeboog zijn bondvogel verblindde en zwoer ter plekke Sterkeboog's botten door zijn jongen af te laten knagen.
Sterkeboog, Scouter en Hemelwijs werden door Aroree gered van een aanval door Reevol. Reevol voelde zich vernederd toen bleek dat de Verkozen Acht Dauwschijn niet te pakken konden krijgen in de Blauwe Berg; als hij haar niet kon vangen zou de schande van de Acht compleet zijn. Reevol werd opgewacht door Snijer en net als de overige zeven in web spul verpakt voor hij zijn doel kon bereiken. Het wordt aangenomen dat hij stierf toen de Blauwe Berg instortte.

Eresir, Yeyeen, Oroleed, Hoykar en Talno waren de overige Gekozen Acht; Yeyeen en Aroree waren de enige vrouwen. Eresir was degene die de aanval op de Wolfrijders opende tijdens het eten, in een -mislukte- poging Roodlans te wurgen.
Jaren later toen Adar deed of hij de Gekozen Acht bediende vond Eresir het prettig om te zien dat zij die dienden soms zelf ook bediend werden. Deze pret was van korte duur: de Acht werden gevangen door Snijer en in webspul verpakt. Het wordt aangenomen dat de Gekozen Acht, met uitzondering van Aroree, omkwamen bij de vernietiging van de Blauwe Berg.
De Gekozen Acht waren de enige Vliegers die ooit de Blauwe Berg verlieten. Zij waren Lord Voll's jagers en het was hun plicht de rest van hun stam van vlees te voorzien. Hiervoor gebruikten ze hun klauwzweep en vingen ze prooidieren vanaf de rug van hun reusachtige haviken. De Gekozen Acht leefden volgens de "Wet van de Acht" -alles om hun heer te dienen. Hun houding tegenover niet Vliegers was vervuild van hooghartige minachting; ze noemden hen "grondlingen".
Het Grote Ei, oftewel het Ei met zes schalen, was een magisch beeldhouwwerk geschapen door Aurek die vaak zelf ook Ei werd genoemd. Het bestond uit zes ingewikkelde, concentrische lagen, die Ei (Aurek) vormde terwijl hij het in de lucht liet zweven. Rayek noemde het een "stenen kleurenrol".
Men kon de binnenste schalen alleen zien als men bereid was zichzelf volledig te verliezen in beschouwing. Aroree zei: "Alle geheimen van het bestaan liggen in de symbolen opgesloten, en omdat het leven voor elfen eindeloos is, is ook het werk van Ei eindeloos. Het blijft maar doorgaan... ieder nieuw symbool verandert de betekenis van alle anderen." Talloze eonen lang vormde Ei's sterke Wil de in elkaar grijpende symbolen van de zes eieren die verleden en toekomst uitbeeldden.
Toen Winnowill, Rayek en de Vliegers hun magische krachten bundelden om een zevende en achtste laag aan het Grote Ei toe te voegen, wierp dat de restanten van de Blauwe Berg van zich af en werd een enorm ei dat boven de grond zweefde zichtbaar. Winnowill deed de gelofte dat het Grote Ei het nieuwe kasteel schip zou zijn om zuiverbloedige elfen weg te nemen van Abode. Toen het Grote Ei instortte zag Winnowill nogmaals haar plan in duigen vallen.
Jaren later maakte Ei een ander Ei van zes schalen. Deze kleinere versie werd gestolen door Kahvi.

.

TYLDAK

Glijder; Vader van Windkind door, erkenning met Dauwschijn; Kahvi's levensgezel.
Leeftijd: Iets jonger dan Winnowill, onsterfelijk.

"Wees voorzichtig met wat je wenst." Tyldak smeekte Winnowin om hem vleugels te geven, dat deed ze en hoe? Ze gaf hem een vervormd aërodynamisch lichaam te samen met een grandioos probleem met tafelmanieren!
Er is maar weinig bekend van Tyldak voordat Winnowill hem vervormde, maar hij was klaarblijkelijk bereid om alles op het spel te zetten om zijn ultieme droom te bereiken -te kunnen vliegen!
Tyldak was één van Winnowills huisknechten en een soort van pispaal, maar hij is nooit de schurk geworden die Winnowill in gedachten had. Hij is eigenlijk een aardige gozer, zelfs hoffelijk op een vreemde manier. Het leven in de Blauwe Berg maakte hem "onecht", zijn eigen persoonlijkheid werd naar de achtergrond gedrongen en kwam pas weer naar voren toen hij Dauwschijn erkende. Later verbrak hij al zijn banden met Winnowill en sindsdien vliegt hij vrij rond.

Tyldak was zo in de war gebracht door Dauwschijn's wolf-zijn dat hij er voor koos om niets te maken te hebben met de opvoeding van zijn zoon Windkind. Of hij en Windkind ooit een vader/zoon relatie zullen opbouwen valt te betwijfelen, maar die optie blijft open voor speculatie. Wat Tyldak nu aantrekt tot Kahvi is dat hij haar ziet als een soortgenoot. Hij ervaart zijn vrijheid als het belangrijkste in zijn leven, hij zou er voor willen sterven. En Kahvi is niets als ze niet vrij is, als ze niet zelf kan beslissen wat te doen. Hij houdt vurig van haar en heeft gezworen haar te verdedigen, zelfs tegen haar zelf, zonder dat ze zich een gevangene zal voelen. Juist omdat hij niet onaangenaam bezitterig is blijft zij. Het werkt dus erg goed.

Elfquest characters
De krachttermen die de Vliegers gebruikten waren vaak verfijnd en omvatten:
Bekken en klauwen!
In Voll's naam.
Bij de schalen!
Dank de Allerhoogsten (of Voll)!
Bij het bloed van de Eerstkomers!
Naar de storm en regen met hem!
Bij het Grote Ei!
Bij Voll's bloed (of kroon)!
Moge de Allerhoogsten je beschermen.
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide