WENDY PINI OVER DE DOOD IN STRIPBOEKEN

Artikel is vertaald door Angelique

"Je kunt wel stellen dat de dood, op dit moment, een geliefd onderwerp is, omdat de meeste bedrijven / uitgeverijen weten dat dood verkoopt. Laat één van de hoofdpersonen in een boek doodgaan en je bent verzekerd van hogere verkoopcijfers", zo merkt Wendy Pini op, de schrijfster en de tekenares achter Elfquest en de grafische roman Beauty and the Beast. "Dit is misschien wat ongelukkig, maar ik vind dat alles zijn plaats heeft in het vertellen van verhalen. Als je een persoon laat doodgaan met een speciale reden binnen het verhaal, dan moet je je aan deze daad vast blijven houden en niet eens over de mogelijkheid peinzen deze persoon terug te laten komen in je verhaal of weer tot leven te roepen, want dan zou je de bedoeling achter de dood van deze figuur ontkrachten, de belangrijkheid ervan ontkennen, vooral wanneer deze figuur de held van het verhaal is."
Wendy was met name geërgerd aan het idee om 06-nummers open te stellen of Robin (Batman) wel of niet gedood zou moeten worden. Door deze publieksstemming werd de figuur gedood.
"Je moet werkelijk een goede reden hebben bij het vertellen van een verhaal omdat het vertellen van een verhaal één van de kostbaarste zaken is dat we in deze huidige maatschappij over hebben. Kinderen lezen geen boeken meer zoals kinderen dat vroeger deden, ze lezen stripverhalen. Zodoende is belangrijk dat de schrijvers van stripverhalen altijd een sterk en logisch motief hebben zulke dingen te doen en als ze het doen , moeten ze zich er aan houden!"
"Als je dood in je boek wilt stoppen om meer exemplaren ervan te kunnen verkopen, louter vanuit commercieel oogpunt, dan denk ik dat je beter een offerlam kunt creëren: maak dan een (nieuw) persoon, speciaal om dood te laten gaan, eentje die niet echt gemist zal worden. Maar als je besluit een hoofdpersoon dood te laten gaan, leg jezelf er dan met alle mogelijke middelen op toe dat er betekenis aan vast zit en dat de lezer er iets uit kan halen."
"Kinderen kunnen er wel mee omgaan, en uiteindelijk bedanken ze je dat je ze respecteerd en dat je niet op ze neerpraat. Het maakt niet uit hoe hard ze smeken en protesteren: "alsjeblieft, laat deze figuur terugkomen, maak hem/haar weer levend!", terwijl ze zich ergens, diep van binnen bedrogen zullen gaan voelen als je dat doet."

 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide