ELFQUEST WILD HUNT, DE SERIE

Artikel is geschreven door Hilde

In elk Wolfsong clubblad werden de Amerikaanse Elfquest uitgaven kort besproken. Hieronder vind je de besprekingen van de Elfquest serie Wild Hunt hetgeen een vervolg is op de serie Hidden Years. De serie Wild Hunt gaat verder over Amber en haar stam.
De afleveringen van Wild Hunt
zijn verspreid over de diverse Elfquest series gepubliceerd. Voor meer informatie omtrent de comic uitgaven waarin deze serie is verschenen verwijs ik je naar de Elfquest Catalogus welke ook op deze website is te vinden.
Let op dat de besprekingen enigszins gedateerd zijn maar zeker nog wel zo leuk om te lezen!

Elfquest Wild Hunt  

Elfquest Metamorphosis #1, New series #1, #2 en #3: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus, Steve Blevins en Daniel Shelton.

Inhoud: Amber heeft zich met haar groep als taak gesteld alle monsters die door Winnowill zijn gemaakt te verslaan. Zo zijn ze op zoek naar één van Winnowills monsters dat bij een mensenstad blijkt te zitten. De mensen in deze stad zijn echter van mening dat één blik van een elf de ziel van een mens steelt. Als Sust (het kind van Krim) een mensenjongen in de ogen kijkt wordt deze jongen dan ook erg bang -en niet onterecht: Hij wordt door de mensen veroordeeld om een grot buiten de stad in te gaan, waar uiteraard Winnowills monster huist!
Terwijl Amber overlegt wat ze zullen doen aan het monster in de grot zijn Spies en Yun op hun eigen houtje op jacht gegaan. Droombessenjacht wel te verstaan. Yun raakt daarbij gewond, maar ze komen toch bij de struiken, Tijdens het plukken worden ze echter verrast door menselijke wachten. Amber en haar groep gaan de grot binnen en vinden daar een enorm monster met veel koppen, een staalhard hoofd en een verlammende beet. Mender weet Amber maar net te redden.
Bij de Trollen is Drub inmiddels koningen geworden. Onduidelijk blijft waar Haakneus gebleven is. Vrouwelijke elfen zijn duidelijk strijdbaarder geworden, maar Trinket wenst daar niet aan mee te doen. Dan komen de elfen binnenvallen om een weg binnendoor naar de grotten van het monster te zoeken. Intussen is een duister figuur in het bos bij de wolven en zijn Spies en Yun nog steeds niet ontsnapt aan de mensen.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #4 t/m #7: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus, Steve Blevins en Daniel Shelton.

Inhoud: Spies is gevangen genomen door de mensen. Ze willen hem gaan offeren aan het zeemonster. Intussen proberen de wolfrijders met hulp van de trollen in de grot van dit monster te komen. Als dit lukt vallen ze het monster van achter aan. Uit woede komt het uit de grot te voorschijn en valt het eerste aan wat binnen bereik is: de mensen. Pool (het kind van Tyleet en Scouter) ontdekt de zwakke plek van het monster: de kieuwen. De mensen zijn niet overtuigd van de goede bedoelingen van de elfen, zelfs niet nadat het monster verslagen is. Ze vluchten weg als de wolven zich aankondigen, in gezelschap van Teir. Hier eindigt het eerste verhaal van de Wild hunt. Een intermezzo vertelt meer over hoe de groep leeft, met een heel mooi stukje over de dood van Wanglikker. Er ontstaat een sfeer van jaloezie als Teir en Mender samen moeten leven, aangezien ze beiden van Amber houden. In het tweede verhaal blijkt de Djunn nog te leven. Hij stuurt zijn zoon er opuit om te bewijzen dat hij een waardige opvolger is. En wat is een beter bewijs dan een paar elfenoren?

Eigen mening: Het eerste verhaal was niet erg sterk, maar dat is nu gelukkig afgelopen. Het intermezzo was wat mij betreft het sterkste deel van de serie tot nu toe. Het tekenwerk is er een stuk op vooruitgegaan nu de tekeningen niet meer geïnkt worden. De personages komen zo veel beter 'uit de verf'.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #8 t/m #14: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus, Lorraine Reyes en Craig Taillefer.

Inhoud: Deze keer begint Wild Hunt met een preview van de komende delen, waarin een nieuwe techniek wordt gebruikt. Het lijkt nog het meest op een tekenfilm, met veel grijstinten. Uiteindelijk wordt deze techniek alleen in deel 10 en 12 gebruikt. Het verhaal gaat verder als de zoon van de Djun de elfen heeft ontdekt. Hij bespiedt ze een tijdje bij hun dagelijkse bezigheden, tot op een dag alle elfen meegaan op jacht. Ze hebben er nooit bij stilgestaan dat er iemand zou kunnen komen om iets uit hun borg te stelen. Maar dit gebeurd wel. Niet alleen is er een zwaard verdwenen, er is veel vernield en overhoop gehaald. Angrif keert met zijn trofee terug naar zijn vader. Deze zint nog steeds op wraak, maar besluit uiteindelijk dat zijn dochter Gifa er beter op af kan gaan. Het is bekend dat elfen zich al eerder over een verstoten meisje ontfermt hebben. Gifa's broer is hier niet zo blij mee.
Tussen dit verhaal door wordt verteld over de tijd tussen de huidige verhaallijn en de terugkomst van het paleis.
Het ene verhaal gaat over het kind van Krim, Skot en Spies. Sust kan niet zo goed omgaan met de wolven als zijn leeftijdgenootje Pool. Het andere gaat over een oud gebruik van de Teruggangers, namelijk dat een jonge jager vijf dagen met zijn/haar hoofdman weggaat, in welke tijd ze hem iets afhandig moet zien te maken. Krim vindt het zonde dat Yun dat nooit gedaan heeft en dringt erop aan dat Amber en Krim er alsnog op uit gaan.

Eigen mening: De afwisseling in tekenstijl is nogal storend in deze reeks. Het is niet echt slecht, maar gewoon heel wisselend. Ook wil het verhaal niet zo vlotten als het steeds onderbroken wordt.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #15, #18 en #20: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus en Lorraine Reyes.

Inhoud: De list van het meisje Gifa, dochter van de Djun, heeft gewerkt. De elfen vinden haar en ontfermen zich opnieuw over een hulpeloos, gewond kind. Amber is in eerste instantie erg achterdochtig, ze wil zichzelf eerst overtuigen van de goede bedoelingen van het meisje. Ondertussen maakt haar broer Angrif plannen om zijn vader van de troon te stoten. Gifa krijgt het erg moeilijk met zichzelf als de elfen toch wel erg aardig blijken te zijn, ook al blijft Amber achterdochtig... Uiteindelijk probeert ze toch de wolfrijders te vergiftigen en ze vlucht weg. Mender kan nog net al zijn stamgenoten redden, ook al is hij zelf ook sterk verzwakt door het gif. De grootste teleurstelling is echter voor Tyleet, die Gifa immers bij de stam heeft gebracht. Zij eist het recht op om haar te achtervolgen en, uiteindelijk, te doden...

Eigen mening: Een spannend verhaal, met flink wat vaart erin. En sinds mijn vorige mening is de tekenstijl heel consequent gebleven, waarvoor lof.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #21 t/m #26: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus en Lorraine Reyes.

Inhoud: Gifa keert terug naar het land van haar vader, maar de eerste die ze tegenkomt is haar broer. Het komt hem erg slecht uit dat haar plan niet gelukt is, maar meer nog, dat ze nog in leven is. Dus daagt hij haar uit en duwt haar in het gevecht van een rots. Als hij met haar lichaam thuis komt, vindt hij zijn vader tegenover zich, die achter de plannen om hem van de troon te stoten is gekomen. Ook de Djun overleeft deze confrontatie niet, en zo wordt Angrif de nieuwe Djun. Tyleet heeft Gifa zien sterven en waarschuwt haar volk voor Angrif. De wolfrijders besluiten om zich te verschuilen bij de trollen. En zo vindt de Djun de borg verlaten als hij er aankomt.
Deze tegenslag maakt hem alleen maar vastberadener en hij neemt een man in dienst die meermalen heeft bewezen de elfen de baas te kunnen. Hij heet Lehrigen, en schijnt inderdaad veel over elfen te weten. Hoe dat komt wordt niet duidelijk. Hij krijgt de opdracht om de elfen te doden, behalve de genezer, die moet hij mee terug brengen. Hij ontdekt waar de elfen zich verborgen hebben, zodat ze weer gedwongen zijn te vluchten. In de bossen proberen ze elkaar uit te schakelen: de Wolfrijders en een groep mensen onder leiding van Lehrigen.

Eigen mening: Hier zit tenminste wel vaart in. Interessant nieuw personage is die Lehrigen, ik vraag me af hoe hij aan al zijn kennis over elfen komt, en of we dat nog ooit te weten zullen komen.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #27 t/m #30: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus en Lorraine Reyes.

Inhoud: Tijdens zijn missie om de elfen uit het bos te verdrijven slaagt Lehrigen erin om Dauwschijn en Pool gevangen te nemen. Hij wil ze inruilen voor Mender, maar Amber wil dit niet. Ze wil ook niet dat mensen nodeloos vermoord worden.
Voorheen was de stam het hier altijd mee eens, maar nu het om zijn zoon gaat is Scouter fel tegen. Hij daagt Amber uit en wint. Hij is de nieuwe hoofdman van de wolfrijders en deelt meteen bevelen uit.
De ruil wordt alsnog gesloten. Mender krijgt opdracht Lehrigen voorgoed te verlammen als hij de kans krijgt. Amber is gewond en verzwakt, maar uiteindelijk vindt Teir haar. Zij en de overgebleven Wolfrijders maken onafhankelijk plannen om Mender te bevrijden. Het was dan ook te verwachten dat ze tegelijk bij Lehrigen aan zouden komen. Maar wat niemand verwachtte was dat de rest van de soldaten van de Djun, die zich tegen Lehrigen gekeerd hadden, dat moment kozen om aan te vallen. En zo vechten elfen en één mens tegen een troep vechtjassen. Ze winnen, en Scouter ziet in dat Amber degene is die geboren is voor het leiderschap, niet hij.

Eigen mening: Wat een spanning en actie.
Wie had gedacht dat we het nog mee zouden maken dat een hoofdvrouw (zij het tijdelijk) afgezet zou worden? Meer, we willen meer!.


Elfquest Wild Hunt  

Elfquest New series #32 en #33: Wild Hunt
Door: Joellyn Auklandus en Lorraine Reyes.

Inhoud: Alles is weer rustig in de borg van Amber en haar stam. Ze wonen redelijk dicht bij een stad vol mensen, maar tot nu toe heeft niemand hen ontdekt. Ze zijn zich er echter wel van bewust dat ze ooit met mensen zullen moeten samenleven. Vooral Mender is hier veel mee bezig. Hij besluit, omgevormd tot mens, de stad in te gaan en samen met Yun de gewoontes van mensen te ontdekken. Menders eerste doel is een vrouw te verleiden. Want, zo zegt hij, is er een betere manier om iemand goed te leren kennen? Helaas blijken er in de mensenwereld veel meer regels te zijn aan waar hij rekening mee had gehouden. Om een vrouw het hof te maken zal hij toch minstens een cadeau mee moeten brengen. Intussen vindt Yun een weesjongetje (of eigenlijk vindt hij haar), dat helemaal niet bang voor elfen is. Hij lijkt ze zelfs te kennen..

Eigen mening: Veelbelovend begin van een nieuwe verhaallijn! Zal het ooit vervolgd gaan worden?

 
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide