LEISTEEN (Shale)

Artikel is geschreven door Richard

Leisteen was de levensmaat van Hoogoog door erkenning en vader van Hemelwijs. Zichzelf realiserend dat Hoogoog een alleenstaander was, bevredigde Leisteen zijn gevoelens voor Hoogoog door te jagen om moeder en kind te voeden.
Toen Hoogoog vroeg of Leisteen bij de geboorte van hun kind wilde zijn, was hij buiten zinnen van vreugde. Korte vreugde jammer genoeg want hij viel uit het nest (gebouwd in een hoge boom door Hoogoog) tijdens een aanval van de mensen en brak zijn rug. Leisteen werd vermoord door de mensen voordat Hoogoog door hen gevangen werd genomen en heeft dus nooit de geboorte van hun zoon mee mogen maken.

Elfquest character Shale
Leisteen droeg groen/grijze en bruine kleding. Zijn haar en ogen waren beiden grijs iets donkerder dan dat van zijn zoon.
Leisteen droeg een ornament dat bij die van Hoogoog paste, dit ornament hing aan een leren halsband.
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide