RAHNEE DE WOLVIN (Rahnee the She-Wolf)

Artikel is geschreven door Jennifer

Zij was de tweede generatie na Timmains samengaan met de wolven. Zij, de zilverharige leidster van de groep wolvenrijders en de kleine groep echte elfen, was de dochter van Timmom Geeloog, de half elf, half wolf en de volbloed elf Valloa. Zij behoorde tot n van de eerstgeborenen, zij behoorde tot de groep elfen die het meest last hadden van gemengd bloed in hun aderen. Het leek te vechten binnenin hen.

Elfquest character Rahnee the She Wolf
De Wolvin, of She-Wolf, was niet n van de sterkste Wolfrijders -of n van de beste jagers van de troep. Toen Timmorn Geeloog zijn leiderschap aan haar overgaf had ze nog niet eens een naam. Ze was een onbelangrijke, naamloze elf, maar toch koos haar vader haar uit tot zijn opvolger. Ze moest vechten voor die positie, want velen waren sterker dan haar en wilden geen naamloze elf als leider. Ze moest vooral vechten tegen Drieteen, ook een kind van haar vader en een eerstgeborenen, maar met een zeer sterk ambitieus karakter en met de meeste capaciteiten om een goede leider te zijn van de gemengde elfengroep. De Wolvin slaagde er echter toch in om haar leiderspositie te behouden.

Tijdens de beginperiode van haar leiderschap erkent ze Zarhan Snelvuur (Zarhan Fastfire), een elf met het pure bloed van zijn voorouders, een bos rood haar en prachtige groene ogen. Hij bezit de kracht vuur te maken en is een goede levensgezel voor Rahnee, die een moeilijk persoon is om mee te leven.
Ook vindt ze haar echte naam tijdens deze beginperiode van haar leiderschap en ze wordt Rahnee de Wolvin, de tweede leider van de Wolfrijders.

Zij en Zarhan kregen veel kinderen voor elfenbegrippen, die ze in hun eerste levensjaren allemaal Heldere Ogen noemden (Brighteyes), totdat ze oud genoeg waren om hun eigen naam te verdienen.
Helaas stierf hun eerste zoon onder de vermorzelende hoeven van klikherten.
Haar tweede kind was een dochter, die de zielnaam Mar droeg. Ze leek erg op haar vader en ze had zelfs wat magie gerfd. Op een dag besloten deze dochter en haar levensgezel niet meer achter de kudde aan te trekken en met hun jong een eigen weg in te slaan. Dit deden ze en ze verdwenen voorgoed.
Het derde jong was een zoon, die van de stam de naam IJs (Ice) kreeg, vanwege zijn koele en ijzige gedrag tegenover zijn stamleden. Hij stierf toen hij een soort opstand veroorzaakte tussen enkele stamleden en zijn moeder, omdat Rahnee hem niet zijn rechtmatige naam wilde geven. Hij trok weg met enkele Wolfrijders die het met hem eens waren. Ze stierven tijdens een aanval op een groep wilde beren. Zijn moeder vond hem, met het mes van Timmain (gemaakt van hetzelfde materiaal als het paleis) in zijn lichaam.
De laatste zoon van Rahnee en Zarhan was Pruimpit (Prunepit). Hij was het die na Rahnee's dood de nieuwe Wolfrijdershoofdman zou worden. Zijn stam zou hem de naam Prooijager geven.

Rahnee stierf tijdens een aanval van de Allos (reptielachtige wezens, die alles wat in hun weg komt, vernietigen).
Rahnees zoon werd de nieuwe hoofdman, maar Zarhan Snelvuur had het vreemde gevoel dat zijn levensgezel nog in leven was, ergens. Hij verliet de groep Wolfrijders en ging op zoek naar zijn geliefde. Dagen, weken zwierf hij door het woud. Hij wilde zijn zoektocht bijna opgeven toen Rahnee's vader, Timmorn Geeloog te hulp kwam en hem twee wolven meegaf. Zarhan trekt verder, nog verrast door Timmorns verschijnen. Eindelijk vind de mooie mannelijke elf zijn gezellin. Hij vind haar bij een kleine groep vreemde elfen die leven van melkprodukten en die wollen kleding dragen. De twee gelukkige elfen besluiten de leiding van de Wolfrijders aan hun zoon over te laten en met de kleine groep elfen en de twee wolven een nieuw leven te beginnen, een nieuw begin van een nieuw soort elfen..

 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide