LOOIER (Tanner)

Artikel is geschreven door Jennifer

Looier de Kleermaker, de zevende hoofdman van de Wolfrijders. De enige die eigenlijk ongeschikt was als hoofdman, maar wiens goedheid en zachtaardigheid meer brachten dan de hardheid van eerdere hoofdmannen.

Na de plotselinge dood van Vrijvoet bleef de vraag wie de volgende Wolfrijdershoofdman zou gaan worden. Er waren twee mogelijkheden; Suretrail, de oorlogsleider en een andere elf die de jachtleider was. Er ontstond een heftige discussie over wie Vrijvoet zou moeten opvolgen. De stam deelde zich in tweeŽn.
Vrienden, geliefden en families stonden tegenover elkaar. Op dat moment stapte Oakroot (de vroegere naam van Tanner of Looier) naar voren en tot ieders verbazing eiste hij het leiderschap op. En wonder boven wonder accepteerden ze hem als hun nieuwe leider.

Elfquest character Tanner
Hij was een wijs hoofdman, maar velen vonden hem te zachtaardig en te geïnteresseerd in andere zaken om hun hoofdman te zijn, want Oakroot was geobsedeerd door het vervaardigen van perfecte huiden. Bijna zijn hele leven was hij bezig met het prepareren, begraven en opgraven van huiden en nog steeds was hij niet tevreden met de uitkomst.
De meeste van zijn stamleden en zelfs zijn beste vrienden begrepen hem niet, behalve een klein kind, genaamd Stormlight, een wees, opgevoed door de stam en wild als een wolf. Zij begreep hem.
Toen ze hem dit vertelde was hij verbaasd en sprakeloos. Zij, een kind van misschien 14 winters, wist wat hij wilde. Zij begreep zijn droom. Ze keken elkaar aan en toen als donderslag bij heldere hemel gebeurde het. Erkenning Stormlight wist niet wat er gebeurde, ze was in de war en vreselijk kwaad. Ze wilde niet gevangen gehouden worden door een elf die vele malen ouder dan zij was. Ze vluchtte weg voor het onbekende -en haar hoofdman. Ze was zo in de war dat ze een groepje mensen tegen het lijf liep. Ze werd gevangen... Dit was de eerste en waarschijnlijk de laatste keer dat Looier de leiding van de stam op zich nam tijdens een gevecht tegen de mensen, om de jonge elf te redden.
Stormlight kwam er ongeschonden uit en ze wist dat er geen ontsnappen meer mogelijk was, erkenning is erkenning.
Om aan de eisen van erkenning te kunnen voldoen, moet een Wolfrijder eerst zijn eigen zielnaam vinden, maar Stormlight was nog zo jong dat het haar niet lukte. Ze vertelde dit niet aan Looier, maar hij vertelde haar haar zielnaam.
Uit hun vereniging werd een dochter geboren, Goedboom (Goodtree), de trots van haar vader, de verschrikking van haar moeder.
Stormlight bleef niet bij Looier en nam al gauw een minnaar. Ze liet haar kind meestal bij de vader, maar Stormlight was ongelukkig. De mislukking van het vinden van haar zielnaam drukte op haar ziel. Ze verliet enkele m1nnaars en keerde elke keer weer terug bij Looier en haar dochter, maar nooit vond ze haar draai. Looier begreep zijn geliefde, hij hield van haar. Na een hevige ruzie rende Stormlight weg en verdween een tijdje. Ze vind haar zielnaam en als ze dolgelukkig teruggaat naar haar geliefde en dochter valt ze weer in handen van de mensen. Vlak voor ze sterft vertelt ze aan Looier en haar dochter dat ze gelukkig weet wie ze is en dat ze altijd van hem en haar kleine dochter gehouden heeft en dan sterft ze.
Looier wist dat dit haar altijd al dwars gezeten heeft, maar hij weet ook dat ze er nu altijd zal zijn om hun dochter te beschermen tegen de buitenwereld.
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide