TWEEKANT (Two-Edge)

Artikel is geschreven door Tom

Half elf, half trol; Handwerker en de ultieme wapensmid; Zoon van Winnowill en een onbekende trol.
Leeftijd; ongeveer duizend jaar jonger dan Winnowill, onsterfelijk -en blijkbaar niet dood te krijgen.

Het verstoten kind; arme Tweekant zijn identiteitscrisis is van kosmische omvang. In zijn kinderjaren werd zijn geest gebroken door Winnowill zodat voorkomen zou worden dat hij naar Lord Voll zou gaan en hem alles over Winnowills verdorven plannen zou vertellen.
Vanuit zijn gevangeniscel zag hij hoe zijn moeder zijn trolvader vernietigde, hetgeen Tweekant nog meer naar de geestelijke afgrond duwde.
Het is niet bekend hoe hij uit haar klauwen is ontsnapt, maar hij bleef steeds in haar nabije omgeving om haar te treiteren. Hij werd de lichaamsloze stem die haar eindeloos volgde en kwelde.
Hij zette het bekende elf-trol gevecht op touw om zo zijn identiteitsproblemen te overwinnen. Het is duidelijk dat hij geen besef voor gevolgen heeft.
De consequenties van zijn acties verontrusten hem alleen als ze van invloed zijn op zijn eigen welzijn.

Ekuar had voor een korte tijd een vriendschappelijke relatie met Tweekant en hij had een kalme invloed op hem. Leetah lukte het om zijn verborgen zendkrachten te laten ontwaken, maar ondanks dit alles blijft Tweekant het kind dat verscheurd wordt door haat en angst, op zoek naar een moeder die hij nooit gehad heeft.
Tweekant overleefde de instorting van de Blauwe Berg en heeft zijn duel met Winnowill voortgezet. Hij praat met haar wanneer ze er niet is, voor hem is zij altijd "daar". Dichtbij of ver weg, zij is altijd zijn duistere metgezel.

Elfquest character Two Edge
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide