WAT GEBEURDE ER MET WAVEDANCERS?

Artikel is vertaald en van commentaar voorzien door Ronald

In 1994 verscheen de zeer populaire Elfquestserie Wavedancers Search for the True Crown bij uitgeverij WaRP Graphics. Deze serie werd gemaakt door Julie Ditrich, Bruce Love en Jozef Szekeres en ondanks de populariteit is er nooit een vervolg op de serie verschenen en is de serie nooit vertaald of opnieuw gepubliceerd. Hieronder vind je een vertaling van de kant van het verhaal van Ditrich, Love en Szekeres inclusief de verhaallijn van de geplande tweede serie.

Mocht je onbekend zijn met de serie Wavedancers lees dan eerst het artikel Wavedancers, de serie.

Tekenwerk is copyright bij Black Mermaid Productions.

Elfquest character Wavedancers
Oorspronkelijk gepost op internet als "What happened To Wavedancers?"
(Integrale vertaling door Ronald)

Toen Warp en Black Mermaid Productions (BMP) (Zwarte Meermin Producties), ook wel gekend als JuBruJo, in augustus 1994 besloten om elk hun eigen weg te gaan, werd ons (de auteurs van Wavedancers) gevraagd om "diplomatisch" te blijven over de aard van ons vertrek. Dit hebben we gedaan, en dat zal zo blijven ondanks de misleidende informatie die regelmatig verscheen op de EQ nieuwsgroepen (op Internet). In de paar laatste maanden werd het steeds moeilijker om ons in te houden terwijl we oncorrecte beweringen lazen, en nu hopen we om het recht van antwoord te krijgen om enige verwarring over het ontstaan en de ondergang van de originele Wavedancers serie op te helderen.

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Het verhaal

Wavedancers was ingediend bij Warp (Wendy and Richard Pini) en aanvaard als een saga bestaande uit 24 delen, opgemaakt uit vier series van zes delen, en niet als een experiment van zesdeeltjes. Richard Pini schrijft dit zelf in "Tidings", de brievenpagina van Wavedancers nummer drie: "JuBruJo hebben een 24-delig verhaal ingediend, dat wordt verteld in delen van zes nummers en waarvan "Search for the True Crown" slechts het eerste deel is."
WaRP kreeg een ruime omschrijving van het achtergrondverhaal (die de plots en belangrijke thema's van de gehele saga, waaronder serie twee, drie en vier bevatte) en een gedetailleerde uiteenzetting van de eerste serie.
Onze rode draden waren al vanaf het begin van de gehele 24 delige reeks uitgewerkt, en in elke serie zou een plot worden afgewerkt.

Deze plots hadden betrekking tot de titels van elke serie:
. Serie 1: Op zoek naar de ware Kroon ging over Raenafel's terugkeer naar de kolonie.
. Serie 2: De vloek van Erkenning ging over het mysterie van de Kinderen uit
Erkenning.
. Serie 3: De redding van Rydos ging over Sydor's ontstaan en mogelijke genezing.
. Serie 4: Reis naar Ausra ging over het probleem van achterlating die hun oorsprong vonden in het feit dat Ausra, de moeder van de kolonie, haar verantwoordelijkheden ontvluchtte, vele generaties terug, en de zoektocht om haar en de witgehoornde walvis terug te vinden.

De personages

BMP creŽerde al de originele Wavedancers personages, de scenario's en onderlinge verwantschappen. Bij de oorspronkelijke indiening (van het verhaal), werden profielen van de personages, waaronder fysieke en emotionele eigenschappen, opgestuurd naar WaRP, samen met ontwerpen en modellen van de personages. Bovendien werd het meermin idee in EQ geïntroduceerd door BMP die al een geschiedenis van, en liefde voor, het werken met meermin projecten hebben. Jozef had zelf een meermin verhaal gepubliceerd in AustraliŽ voor het contract met WaRP werd getekend, dat later dit jaar zal worden herdrukt voor een toekomstig project. De gave van sommige elfen om van vorm te veranderen leverde de perfecte rationele verklaring om meer-elfen in het verhaal te introduceren.

Tijdslijn

De tijdslijn voor de serie was opgezet, en aanvaard door WaRP, als een korte tijd nadat Winnowill door Tyldak op het eiland werd achtergelaten en rond de tijd dat Rayek de elfen naar het andere continent bracht. We dachten dat het verhaal van Wavedancers makkelijk geplaatst kon worden in de 10.000 jaren vóór Winnowill haar debuut met kieuwen maakte. Bovendien werd het verbonden aan een opmerking die werd gemaakt in KvhGW 8 (Nederlandse EQ 36) wanneer ze naar Rayek zendt van onder het water: "En ik ben tijdens het wachten aangenaam bezig gehouden..."
We dachten dat een deel van haar ontspanning haar ervaringen met de naïeve en onervaren Wavedancers kon zijn. Helaas, terwijl de schrijvers werkten aan deel drie en Jozef de tekeningen voor deel twee afmaakte (op dat moment werd deel ťťn uitgebracht), besloot WaRP om de tijdslijn te veranderen en de actie naar de toekomst te verplaatsen, zo'n 100 jaar voor het kritische punt dat Rayek en de kleine groep gevangenen verschenen in de middeleeuwse periode. Wavedancers werd een "officiŽle EQ canon" en niet de saga die het eerst had moeten zijn. Dit zorgde voor verwarring in de continuïteit en de personages die prompt 9900 jaar ouder werden.

ElfQuest regels, onderzoek en ons Respect voor ElfQuest Leer

We hadden elk EQ boek dat beschikbaar was gelezen, en waren er dol op, tot en met Wendy's Hidden Years. We waren bekend met alle hoofdkarakters, plots en EQ leer. Jozef is een lopende encyclopedie over het epos. Er ging veel planning in het opstellen van de verhaallijn en het maken van referenties naar de regels die waren opgesteld in de oorspronkelijke verhalen.
Alle variaties op een vast thema (bv de Erkenning van Barmek en Raenafel) werden goedgekeurd door de editor als we er een goede verklaring voor konden geven, wat we vaak via de telefoon of de fax deden. Soms vergaten we een klein detail (bijvoorbeeld in nummer vijf lieten we Jormak en Winnowill elkaar kussen in de openingsscène tot ons werd duidelijk gemaakt dat elfen niet kussen. De scène werd lichtelijk aangepast, en de ruwe lijnen werden doorgestuurd en goedgekeurd door WaRP).

Tussenkomst van de editor

WaRP was betrokken bij het verhaal en de tekeningen bij elk stadium van het proces. Dit betekende dat de editor opmerkingen kon maken bij elke stap vanaf de scène / pagina-opstelling van de plots tot de "first draft" scripts die werden ingediend met de ruwe schetsen tot het uiteindelijke uitgewerkte script dat werd ingediend met ruwe tekeningen en tenslotte tot de afwerking van de pagina's. Wanneer het nummer afgewerkt was werden de uiteindelijke tekeningen en script met de aanbevolen plaatsen voor de tekstballonnen opgestuurd naar WaRP voor productie. Nummer vier was een goed voorbeeld van de tussenkomst van de editor. De editor wees erop dat hij een probleem had met de voorgestelde droomscène en we besloten om de gehele eerste helft van het verhaal te herschrijven.
Een enkele keer was er een levendig debat over censuur bij sommige nummers, bijvoorbeeld de watergeboorte scene in nummer vier. We namen aan dat een Wavedancers zou bevallen in de zee, zoals dolfijnen, en zichzelf niet zou bedekken met kleren. We werden gevraagd om Ailsa's tepels te bedekken met haar, en hoewel we hier in principe niet mee akkoord gingen, werd het toch gedaan. We liepen ook een voorgestelde bedscène in nummer vijf na, en kregen de goedkeuring voor lichte naaktheid vanwege de natuurlijke aard van het geheel (net zoals de Wolfrijders die baden in beekjes en rivieren).

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Reacties van lezers

De reacties die we kregen voor nummers ťťn tot en met vijf waren enorm positief. We hebben onze fanmail uitgepluisd en kwamen tot de volgende statistiek:
Positief commentaar (72,4%)
Positief met positieve kritiek (22,4%)
Onbepaald met negatieve kritiek (3,9%)
Negatief commentaar (1,3%)

We moeten nog de fanmail voor nummer zes krijgen en kunnen dit niet in de analyse bijvoegen. De meest positieve reactie die we kregen was voor de relatie tussen Maron en Paffa, die meer aandacht zou hebben gekregen in de verdere series. Maron en Paffa zijn, voor zover het uit de tekeningen is op te maken, twee mannelijke elfen. Het gegeven van homoseksuele relaties ligt in Amerika nu eenmaal een stuk gevoeliger dan in de Benelux.

De algemene conclusie is dat de lezers Wavedancers omhelsden, en genoten van de reeks terwijl het van hoogtepunt naar hoogtepunt ging omdat het het "gevoel" van de originele EQ met zich meebracht.

Verkoop

Hoewel WaRP weigerde om BMP te voorzien van verkoopsaantallen (in tegenstelling tot de industrie standaard zoals die werden opgesteld door de Graphic Artist's Guild) heeft een betrouwbare bron binnen het bedrijf gezegd dat Wavedancers constant aan het dringen was voor de twee hoogste posities. Er waren toen vier reeksen: Hidden Years, Blood of Ten Chiefs, New Blood en Wavedancers (tegen het einde kwam de serie Shards hier ook nog bij) en slechte verkoopsaantallen werden nooit opgegeven als reden voor het opbreken tussen WaRP en BMP.

Het opbreken

Het uiteengaan van BMP en WaRP was het resultaat van problemen met rechten van de schepper en contractuele zaken. Problemen met het verhaal werden ons nooit opgegeven als de reden, toch werd dit op de nieuwsgroep (op Internet) opgegeven als de enige verklaring.

Onbeantwoorde vragen

We posten de samenvatting van de tweede reeks zodat de lezers enkele bestaande vragen kunnen beantwoorden in verband met de personages en hun verdere ontwikkeling, samen met enkele onbeantwoorde plots. Als men geïnteresseerd is om te weten hoe het zit met serie drie en vier zullen we deze informatie ook beschikbaar maken en mogelijke vragen beantwoorden. BMP heeft spijt van het resultaat van de situatie tussen ons en WaRP. Toch waarderen wij de kans die WaRP ons gaf om de eerste reeks uit te brengen net zoals de hulp die we kregen om de deuren voor onze comic-carieres te openen. Bovendien deelden Jozef en Wendy een hechte en respectvolle vriendschap en het hele team leerde veel en genoot van het editorale proces. We hebben geŽmotioneerd afscheid genomen van de situatie hoewel er altijd een element van droefheid zal bestaan om het feit dat de personages nooit in staat zullen zijn om hun verhaal te vertellen, en dat wij niet in staat waren om afscheid te nemen en alle lezers te bedanken voor hen trouwe feedback. Aan de fans die dit lezen; we danken jullie voor jullie steun. We hopen dat jullie uitkijken naar de huidige en toekomstige projecten van BMP. 1995 is een fantastisch jaar voor ons.

Groetjes,

Julie, Bruce, Jozef

Aanvullend commentaar door Ronald

Nadat de Wavedancers-reeks gestopt werd betekende dit dat de verhaallijn moest worden aangepast. Een nieuwe reeks van Wavedancers begon (een kleuren special, en verdere afleveringen in het Nieuwe Elfquest maandblad). In zijn editoriaal van de Wavedancers Special vertelde Richard Pini dat de eerste Wavedancers-lijn vergeten mocht worden. De gebeurtenissen uit de eerste Wavedancers-serie zijn dus "niet-officieel Elfquest". Later in de nieuwe reeks werd deze verhaallijn beschreven als de hallucinaties van de "Broken One".
Toch heeft dit alles enkele opvallende gevolgen. De eerste Wavedancers-reeks is maar een keer in druk geweest en het ziet er niet naar uit dat er ooit een tweede druk zal zijn. Warp heeft de rechten op Elfquest en op de comics die zij hebben gedrukt; BMP heeft de rechten op hun eigen karakters. Zonder een overeenkomst tussen deze twee partijen zal er niet snel een nieuwe druk komen. Dit heeft natuurlijk ook een invloed op de Nederlandse vertaling die als volgt kort kan samengevat worden: "Het ziet er niet naar uit dat er ooit een Nederlandse vertaling zal komen"
Helaas blijft de vraag voor deze reeks groot en Warp heeft dit zeer elegant kunnen opvangen. Omdat WaRP de rechten op de comic heeft en dus ook op de verspreiding van de comic, zijn ze van plan om de ganse reeks in te scannen en op hun eigen web-pagina te zetten (www.elfquest.com).

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Elfquest character WavedancersElfquest character Wavedancers

Samenvatting van WaveDancers reeks 2: De vloek van Erkenning
Door: Julie Ditrich, Bruce Love, Jozef Szekeres, 1994

Ons verhaal begint met een verandering van Moeder Maan na de Kroning. Shoresprout en Inkbottom zijn aan het spelen op het noordelijke hoofdland. Shoresprout heeft zeewier over haar hoofd hangen en gooit haar hoofd heen en weer om op een melodramatische wijze Winnowill na te doen en Winnowills laatste ontmoeting met Jormak, die wordt gespeeld door Inkbottom, na te spelen. Shoresprout duikt van de klif in het water, maar wanneer ze terug boven komt merkt ze dat haar jonge vriend is verdwenen. Ze is een beetje boos omdat hij hun spel niet serieus neemt. Even later volgt ze hem naar een eenzaam plaatsje op het strand. Hij lijkt wel tegen de lucht te praten, en als ze hem vraagt wat hij doet vertelt hij haar dat bij met zijn nieuwe vrienden aan het praten is. Ze is stomverbaasd omdat ze niets kan zien.
Intussen in de grot heeft Raenafel de tijd gehad om zichzelf in te passen in de kolonie. Ze heeft kennis gemaakt met de WaveDancers waar ze haar eigen plaats heeft. Ze heeft haar overlevingsverhaal verteld aan iedereen maar is nu geconfronteerd met een probleem: verschillende partijen binnen de gemeenschap vallen over haar recht als de Kroon. In de raadskamer waar de resten van de versplinterde kroon en drietand liggen in de cirkel die de kolonie herinnert aan hun dwaasheid, wordt ze geconfronteerd met drie groepen die haar aandacht opeisen:
. De traditionelen (Jormak, Paffa, Maron, Burdekin, Zadori en Kadva) staan erop dat ze een uitdaging ondergaat om Winnowills onterechte kroning teniet te doen (wat wil betekenen dat Raenafel het recht om de Kroon te worden moet terug winnen door een test te volbrengen die haar waarde zou bepalen).
. De gelovers (Kirith, Rhialdor, Hyfus, Barmek, Sleia en Tentus (die overigens is genezen van zijn ziekte) ondersteunen Raenafel als de enige ware bloedleider, en beweren dat de Kroon was opgeŽist op valse gronden en door bedrog en daarom niet geldig is.
. En dan is er een derde groep die Sydors idealen volgen (Korilla, Irralee, Shoseabee, Lazik en Tilaweed) die rekenen op zijn genezing om zijn grootse plan tot uitvoer te brengen om terug te keren naar het Paleis en de vervloekte wereld die ze bewonen achter zich te laten.

Raenafel moet er niet enkel voor zien te zorgen om een vorm van eenheid terug te brengen in de kolonie, maar ze heeft ook nog een ongeboren kind om aan te denken. Ze heeft de verantwoordelijkheid van Kroon en leider, moeder voor kind en stam en ook nog als genezer. Verder is er ook nog veel dat ze moet leren over de wereld waarvan ze het grootste deel van haar leven verborgen is geweest. Het is een last die ze moet dragen zonder de steun van Barmek, die van haar vervreemd is. Ze hebben Erkend en de drang om voort te planten verzadigd, maar Barmek weigert om de relatie voorbij dit punt te erkennen en laat haar over aan het lot van alleenstaande moeder.
Barmek is zeer nukkig en humeurig en houdt zich aan de rand van de kolonie, net zoals Jormak maar om andere redenen. De eerste is boos en verward om zijn gevoelens voor Raenafel en het stigma van Erkenning. Hij wil geen deel uitmaken aan het grootbrengen van het kind omdat hij weet wat de gevolgen zullen zijn. De andere is in een zelf opgelegde verbanning vanwege zijn schande: Hij vertrouwde en had blindelings lief. De broers komen even samen wanneer ze tegen elkaar praten over hun beproevingen en onheil maar ze luisteren niet echt naar elkaar. Het gevecht lijkt iets te hebben veranderd, maar heeft hun relatie niet hersteld.
Hyfus, aan de andere kant, begint meer dan een tijdelijke interesse in Raenafel te krijgen, en komt in haar leven als een vervangende gezel. Hij neemt ook de rol op van trooster en beschermer, maar telkens wanneer hij iets doet voor Raenafel denkt hij terug aan de tijd dat hij en Tilaweed hetzelfde deden tijdens haar zwangerschap zoveel seizoenen geleden. Wanneer hij op een moment aan Raenafel vraagt of hij de baby mag voelen schoppen zegt ze nee. Ze wil dat Barmek dat met haar ervaart, maar ze weet dat ze hem niet kan dwingen om terug te komen. Erkenning gaf hem geen keuze, maar zij wel.
Ondertussen zit Sydor in een catatonische toestand in zijn slaapkamer. Hij heeft binnen de kolonie een verheven staat als een martelaar omdat hij schijnbaar zichzelf tegen Winnowill opgesteld heeft voor hen. Elke dag komt Irralee hem bezoeken. Ze voert hem, praat met hem en wast zijn voeten. Maar er komt geen reactie. Winnowill is erin geslaagd om Rydos zijn angst en schuldgevoel los te laten en de duistere herinneringen die erbij komen. Nu vecht Sydor om terug om de overhand te krijgen. Hij moet Rydos tot rust brengen en zijn weg naar buiten zien te vinden uit het net van de psyche. Maar zelfs als Sydor nu relatief hulpeloos is, hebben de gevolgen van zijn verwrongen ideeŽn zich buiten de kolonie verspreid.

Elfquest character Wavedancers
Inkbottom ontwijkt Shoresprout meer en meer nu en verkiest om te spreken met zijn ingebeelde vrienden. Shoresprout scheldt hem uit en vertelt hem dat hij dom is en gaat dan boos weg om alleen te doen alsof. Ze wordt betrapt door Jormak die haar bang maakt door haar stevig door elkaar te schudden omdat ze hem voor gek zet. Sleia onderbreekt hen en vertelt hem om zichzelf te herpakken, en ze krijgen ruzie. Maar de fantomen van Inkbottoms verbeelding blijken meer te zijn dan een hallucinatie. Want hij communiceert telepathisch met twee vreemde misvormde elfen op een afgelegen eiland ongeveer een dag zwemmen verwijderd die al een tijdje via een gesloten zenden met hem praten. Zij zijn de enige overgebleven kinderen van Erkenning die vele manen geleden waren ontvoerd. Het zijn Shardon en Illora. De twee vermiste kinderen zijn eigenlijk al volwassen, maar amper te herkennen. Ze zijn nogal misvormd: Hun ledematen zijn uitgerekt in vreemde vormen en ze hebben ernstige structurele problemen met hun lichamen die hun bewegelijkheid verminderen. De twee zijn volledig volgroeid, maar zijn psychologisch nog kinderen omdat hun enige ervaring de wrede behandeling van hun verzorger is. Shardon en Illora zijn achtergelaten door de enige ouder die ze ooit gekend hebben die hen gevangen heeft gelaten in een grot op het eiland. Ze hebben moeten overleven door het verzamelen van wormen, insecten en kleine knaagdieren in de beperkte omgeving van hun cel. Uit wanhoop is de sterkste van hen, Illora, erin geslaagd om onder de bamboe staven die hen gevangen hielden te graven, en samen hebben ze telepathisch berichten uitgezonden in de omgeving op zoek naar hun ouder: Sydor. Door hun zoektocht zijn ze telepathisch terechtgekomen bij de kolonie waar Sydor hen onterecht voor had gewaarschuwd. De verantwoordelijkheid van geheimhouding die hij hen heeft opgedrongen zorgt ervoor dat ze alle communicatie met de WaveDancers die hun identiteit en plaats zou verraden, te vermijden. Maar ondanks dat hebben ze een band gemaakt met de onschuldige Inkbottom waarvan ze herkennen dat hij ook was aangeraakt door hun vaders hand (Hij was van vorm veranderd in de vorm van een conehead in de vorige serie door Sydor die Winnowills hulp had).
Inkbottom leert hen hoe ze moeten overleven op het eiland. Dit gaat een tijdje door. Eerst vraagt hij de oudere WaveDancers vele vragen zoals hoe een speer te maken, de beste manier om vis te vangen, hoe kleren te maken of de beste planten om te eten. Vervolgens zendt hij de instructies naar Illora en Shardon die zijn lessen in praktijk brengen en er zo in slagen te overleven.
Dan komt er een tijd van enorme vruchtbaarheid voor de kolonie: het Paaien. Dit is een jaarlijkse gebeurtenis waarbij alle wezens uit de diepte; de vissen, het koraal, de planten, de zoogdieren en de WaveDancers deelnemen aan een seksuele uitzinnigheid van voortplanting (Dit is een natuurlijk fenomeen dat gebeurt bij koraalriffen) Het is een visueel en sensueel feest. Sleia kijkt ernaar uit om weer bij Barmek te zijn, maar het is duidelijk dat ondanks zijn protesten hij alleen maar oog heeft voor Raenafel. Barmek is ook niet zo dol op het feit dat Hyfus zo toegewijd is geweest aan haar noden. Sleia realiseert zich dat zij en Barmek nooit zielmaten zullen zijn en vertelt hem om op te houden met het weglopen van de waarheid. Hij realiseert zich dat de keuze aan hem is en hij maakt die. Hij gaat naar Raenafel. Sleia treurt enorm en ze huilt constant voor een lange tijd. Ze is blij voor Raenafel en Barmek, maar de wonde van het verlies is enorm. Later wordt ze door Jormak terecht gewezen omdat ze zich zo aanstelt, maar Kirith maakt hem duidelijk dat hij en Sleia veel gemeenschappelijk hebben. Ze hebben allebei diep liefgehad, hebben veel geriskeerd en hebben verloren. Het maakt hen des te dapperder.
Er komen geen kinderen na het Paaien, behalve ťťn, en die dan nog in het geheim. Want wanneer Irralee bij Sydor komt brengt de energie en de puurheid van de gelegenheid hem uit zijn coma. Maar het is niet Sydor die ontwaakt; het is Rydos die gehoor geeft aan de roep van de natuur. En het is Rydos die Irralee erkent in een moment van intense passie. Maar zodra dit gebeurd is zinkt hij weer weg in coma en wordt weer opgeslokt in zijn psyche.
Barmek gaat naar Raenafel en voelt de baby in haar buik. Zijn façade stort in en hij vertelt haar dat hij van haar gehouden heeft sinds hij een kind was, maar dat hij nu bang is voor hen beiden. Maar hij zal er voor haar zijn. Later, wanneer de kolonie haar steeds meer begint op te eisen, maakt hij daar een eind aan en zegt hij hen dat Raenafel niet al hun problemen kan oplossen. Raenafel herinnert hen aan de woorden van Winnowill en zegt dat ze standvast moeten zijn en samen moeten werken. Zij is de Kroon niet, iedereen is de Kroon. Nu de baby op komst is kunnen ze niets doen en wachten tot de Vloekmaker weer komt. Ofwel kunnen ze beginnen om een verweer op te zetten. Tezamen overtuigen Barmek en Raenafel de anderen ervan dat gedeelde verantwoordelijkheid de juiste manier is.

Nu komt een samenvattende montage van het voorbij gaan van de tijd. Raenafel en Barmek zijn erop gebrand om het mysterie van de Vloekmaker op te lossen (en detective te spelen) net zoals Brom had geprobeerd. Het begin van een georganiseerde verdediging is te zien als training met wapens en wachtdiensten. Inkbottom raakt meer en meer afgezonderd van de anderen. Irralee houdt haar geheim verborgen totdat het duidelijk is dat ze een kind draagt en speculatie over de mogelijke vader begint wanneer ze zich proberen te herinneren wie bij wie was tijdens het Paaien achttien maanden geleden. Hyfus is gedisciplineerd en methodisch tijdens zijn wachtbeurten terwijl hij zijn best doet om te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Tilaweed confronteert Hyfus met de vraag waarom hij niet zo oplettend was toen hun eigen kind werd geboren en beschuldigt hem ervan dat hij gefaald heeft als een beschermer. En dan wordt de baby geboren aan het einde van de montage. Het is een goede geboorte. Het is een tijd van hoop en feestelijkheden en de hele gemeenschap werkt samen met een gevoel dat ze er mogelijk in zullen slagen om het deze keer voor de eerste keer te verslaan.
Wanneer de baby naar de oppervlakte wordt gebracht voor zijn eerste ademtocht doordringt de kreet van de jongen de lucht en het water eronder. Het bereikt de oren van Sydor. De kreet van leven was alles wat hij nodig had om hem weer naar de oppervlakte te brengen. Even opent hij weer zijn ogen, maar denkt dan snel na en realiseert zich dat hij de ideale vermomming heeft om informatie in te winnen. Hij doet alsof hij nog altijd in een coma is maar zijn geest is helder en alert. De kolonie is afgeleid, maar klaar om zich te verdedigen. Ze associŽren Winnowill met de Vloek want toen zij verdween gebeurde hetzelfde met Tentus zijn ziekte. Ze concluderen natuurlijk dat ze terug moet zijn en realiseren zich niet dat Sydor de schuldige is en dat zijn bewuste aanwezigheid Tentus psychische waarschuwing heeft doen afgaan. De kolonie besluit dat de veiligste plaats voor het kind de Kamer van Herinnering is. Tentus wordt verzocht om in de grot in te trekken. Hij is hierom eerst slecht gezind, maar hij realiseert zich dat het om het kind gaat. Wanneer de kolonie bij elkaar komt om hun strategieŽn voor te bereiden luistert Sydor in zijn pseudo-comateuse toestand hun plannen af en wacht op het juiste moment. En op een dag is het zover. Inkbottom komt de Wavedancers tegemoet stormen en vraagt hen om snel te komen. Eén van zijn vrienden is ernstig ziek en heeft hulp nodig. Eerst geloven ze hem niet, maar hij overtuigt hen van de waarheid.
Raenafel en Barmek laten het kind achter in de vertrouwde zorg van Hyfus en de andere elfen met staarten en reizen naar het eiland, geleidt door Inkbottom. Eenmaal daar kruipen ze het strand op, maar Shardon en Illora hebben gevoeld dat er vele vreemden bij Inkbottom zijn en hebben zichzelf verscholen in de grot. Inkbottom slaagt erin om de groep naar de grot te leiden en wanneer ze naar binnen gaan vinden ze de twee Kinderen van Erkenning, in elkaar gedoken en schuilend tussen de skeletten van hun dode gezellen. Deze plaats is smerig en de bewijzen van de wreedzaamheden die op hen zijn uitgevoerd zijn er in overvloed. Inkbottom gaat als eerste naar hen toe en ze begrijpen dat hulp is gekomen. Ze staan Raenafel toe om het versplinterde been van Shardon te genezen dat hij had gebroken toen hij van een klif was gevallen. Wanneer Raenafel aan Shardon en Illora vraagt wie ze zijn en wie hen zo heeft toegetakeld vertellen ze het verhaal in een flashback door een gesloten zenden. Er volgt een opeenvolging van pogingen tot vleesvervormen naar de vorm van een Conehead en andere martelingen die werden gepleegd plus de dood van de anderen enz. De dader was Sydor. Raenafel en Barmek realiseren zich wat er gebeurd is. Ze geven Sleia en een paar van de andere Wavedancers opdracht om de Kinderen van Erkenning te begeleiden naar de Baai van Rust op hun eigen rustige tempo en gaan er dan zo snel mogelijk vandoor met de rest van de groep om hun baby te halen. Maar ze zijn te laat. Sydor heeft zijn kans gezien. Hij heeft zichzelf gecamoufleerd in een energiebel die licht reflecteert zolang het onder water is en daarom onzichtbaar lijkt (dit was dezelfde methode die hij in het verleden had gebruikt om de kolonie te bespioneren, zijn energie te bewaren en de kinderen te stelen zonder gezien te worden). Hij sluipt langs Hyfus die op wacht staat in de Kamer van Herinnering en vindt de baby in Tentus zijn slaapkamer. Hij steelt de baby en verbergt hem in zijn bel en gaat dan naar buiten en ziet dat Kirith en Tilaweed zijn gekomen om Hyvus te helpen om de ingang te bewaken. Sydor kan niet langs hen geraken en besluit daarom om over het koralen beeld te kruipen en zo te ontsnappen. Zodra hij uit het water is verliest hij zijn bel en moet hij zeer stil zijn om naar buiten te sluipen. Plotseling ontvangt Hyfus een dringend zenden van Raenafel en Barmek die hem de informatie geven over wie de Vloekmaker is. Hij controleert de slaapkamer en ontdekt dat het kind verdwenen is. Er ontstaat een enorme paniek en verbijstering. Maar Sydor glijdt uit op het koralen beeld en breekt een stuk af. Wanneer dat op de grond valt kijken de meer-elfen op en zien hoe hij al bijna bij de top is. Hij pest de elfen om hun hulpeloosheid op het land en zegt hen dat hij altijd een hekel heeft gehad aan hun onzuivere vormen en dat het kind dat hij draagt alleen zal leven in de originele Conehead vorm wanneer hij er mee klaar is. Hij klimt door de zonvanger maar staat tegenover een kleine groep Wavedancers die langs de buitenste wand van de Kamer naar boven zijn geklommen (gewaarschuwd en georganiseerd op een militaire wijze door Hyfus zenden). Sydor doet een beroep op de zelden gebruikte magie van de Allerhoogsten en zweeft naar de natuurlijke brug, gekend als de Handen van de Geliefden die de twee rotsformaties in de baai overspant. Hij merkt dat de Wavedancers beide kanten bewaken en realiseert zich dat hij gevangen zit. Hij laat de baby over de rand hangen wanneer Raenafel hem vastberaden van voren benadert en hem smeekt om de baby terug te geven. Barmek besluipt hem achterlangs en laat niet zijn ogen van het kind afdwalen. Raenafel komt zeer dicht bij Sydor en plotseling springt Geen-Vleugel uit haar haar en spuugt webspul in Sydors gezicht. Hij laat het kind vallen terwijl hij in het plakkerige spul wordt ingepakt. Barmek duikt van de rand af en vangt het kind midden in de lucht en valt dan in het water diep onder hem. De elfen met staarten, geleid door Hyfus, hebben zichzelf zo opgesteld dat ze de diepe val breken en ze brengen vader en kind in veiligheid. Op de brug is Sydor nu volledig in Geen-Vleugels webspul ingepakt en hij valt op de brug voor hij in het water zoveel dieper valt. Zijn lichaam wordt gevonden en terug gebracht naar de raadszaal in de grot waar hij in een diepe slaap ligt tot ergens in de toekomst.

Er is veel vreugde om het feit dat de Wavedancers hebben samengewerkt om de Vloek van erkenning en de oorzaak ervan te overwinnen. Maar hun vreugde wordt onderbroken en een stilte verspreidt zich door de grot wanneer de tweede groep elfen zendt dat ze terugkomen van het eiland. Raenafel vertelt de Wavedancers dat ze op het eiland verwanten hebben gevonden en geen vreemdelingen. Sleia en de anderen komen aan. Ze tillen de twee overlevenden uit het water en op de vloer van de grot. Er eerst en doodse stilte en alle ogen zijn gericht op hen. Niemand weet wat te doen of te zeggen tot de stilte wordt gebroken door Sleia die zegt dat vandaag een speciale dag is. Alle kinderen van Erkenning zijn weer thuis. En terwijl ze dat zegt legt ze de beenderen van de overledenen naast Shardon en Illora. En het laatste dat de lezer ziet is Raenafel en haar baby naast Shardon en Illora met de vage beelden van de overleden die boven het geheel hangen.

Elfquest character Wavedancers
Elfquest character Wavedancers
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide