DE ZEEňLFEN

Artikel is geschreven door Tom

Dit artikel is met behulp van het Role Playing Game Supplement the Sea Elves geschreven. Het boek zelf is gebaseerd op een kort verhaal uit de eerste Yearnings (clubblad) van de originele Amerikaanse fanclub. Toen het onderwerp Sea Elves werd verzonnen is er eigenlijk niet veel mee gedaan. De Pini's hebben alleen het verhaal aangedragen en hebben de rest overgelaten aan de fantasie van de fans. Nu hebben de ZeeŽlfen een geheel eigen serie tot hun beschikking gekregen, waarin ze zichzelf wat meer bekendheid hebben gegeven.

Elfquest character Sea Elves

Het begin van de geschiedenis is natuurlijk hetzelfde als die van de andere elfen die we kennen. Het gebeurde allemaal, met het oog op de eerste Elfquestreeks, zo'n tienduizend jaar geleden. Om weg te komen van de moordende mensen vluchtte een groep Allerhoogsten naar waar de zon ondergaat totdat hun weg werd geblokkeerd door een breed maanvormige baai; de oever van het peilloze water. Door over proberen te steken naar de andere kant hoopten de Elfen zo uit de handen van hun achtervolgers te blijven, deze zouden zo het spoor van hun prooi kwijtraken -en hopelijk de jacht opgeven. Boomvervormers maakten een vlot en de Allerhoogsten namen hun plaats in. Nog nooit had een Elf een boot bestuurd. De Allerhoogsten poogden het vlot door magie te laten voortbewegen, maar hun steeds maar zwakker wordende krachten konden niets uithalen tegen de sterke stromingen en de wind. Een storm putte de reeds vermoeide Elfen totaal uit. Ze werden gedwongen zich vast te maken aan hun vlot en te wachten tot de storm uitgewoed zou zijn. De storm bleef nog dagen lang aanhouden en dankzij de wind en de golven verloren de Allerhoogsten al snel al hun gevoel voor richting. Na zes dagen te hebben rondgedreven sloeg het vlot te pletter op de rotsige punten van een eilandengroep. De elfengroep die toch al zo klein was, splitste zich nogmaals. De groepjes Elfen dreven uiteen naar de verschillende eilanden waar ze zich vestigden.
Het was moeilijk om te overleven, maar de Elfen vonden hun toevlucht bij de Dolfijnachtige wezens, Golvendansers (Wavedancers) genaamd. Deze in groepen levende zee zoogdieren erkenden de Elfen als vrienden en omgekeerd. Van de Golvendansers leerden de Elfen hoe te jagen en te vechten onder water. Ze leerden ook welke zeeplanten, vissen en schaaldieren ze konden eten. De Golvendansers stonden het berijden door de Elfen op hun rug toe. Zo konden de Elfen verder van hun thuiseiland op jacht gaan en het gebied beter verkennen.
De latere generaties van de ZeeŽlfen vergrootten hun bereik door middel van boten en vlotten en zo kwamen ze er, tot hun grote verbazing achter, dat de andere eilanden ook waren bewoond door elfen! Elke groep elfen dacht dat zij de enige overlevende waren. Velen van de Allerhoogsten waren door de jaren heen overleden en hun nakomelingen wisten niet goed hoe ze de vreemde elfen moesten behandelen. Tijdens bezoeken sloten een aantal stammen jachtovereenkomsten en verbonden. Stammen die gebrek hadden aan natuurlijke bronnen, zagen de nieuwkomers enkel als concurentie en ze beneden de overvloed waar de andere stammen van genoten. Ze hadden niets om mee te handelen en dus bleef hun geen andere keus dan piraat worden. De piraten zijn dieven, maar geen moordenaars. Ze gebruiken heimelijkheid, slimheid en snelheid om een gevecht te voorkomen , maar confrontaties zijn natuurlijk onvermijdelijk.
Tegen de tijd van de Elfquest sage zijn tien tot twaalf generaties gepasseerd,de mensen en de bewaarders zijn legendes geworden voor de ZeeŽlfen. Het vaste land wordt gezien als een verhaaltje van de ouderen, hooguit als een extra groot eiland. Voor de ZeeŽlfen bestaat alleen de waterige wereld waar ze in leven, dat is hun enige realiteit. Het uiterlijk ZeeŽlfen zijn klein, zoals de meeste jonge elfen, maar zijn desondanks dapperder dan de meeste andere Elfen. Het extra vet dat ze hebben is om de kou van het water tegen te gaan. ZeeŽlfen prefereren hun haar kort te dragen. Degenen met lang haar dragen het meestal gevlochten of houden het bij elkaar gebonden om niet te verstrikken. De kleren verschillen per stam, maar het klimaat veroorzaakt enige overeenkomsten. Kleren zijn geweven van plantenvezels of, gesneden uit de geelbruine (taankleurige) huid van de zeedieren. Huiden worden nooit gedragen in het water, omdat het gewicht ervan het zwemmen bemoeilijkt. Kledingsstukken zijn over het algemeen kort, bevatten geen mouwen en zijn gemakkelijk uit te trekken. Vaak dragen ZeeŽlfen, vooral de kinderen, helemaal niets. ZeeŽlfen dragen nooit schoenen, maar wel vaak versieringen, gemaakt van beenderen, schelpen, koraal, ivoor en gesneden wortels.
Elfquest character Sea ElvesElfquest character Sea Elves
.

Sociale structuur

Elke stam heeft een eigen sociale structuur. Bij sommige stammen is het leiderschap erfelijk, zoals bij de Wolfrijders. Anderen selecteren een hoofdman uit de beste jagers en vechters van de stam. Sommige hebben een raad van ouderen om te voorkomen dat een fatale beslissing in de handen zou zijn van een jonge, onervaren leider. Bij andere stammen nemen diegenen, die ergens in gespecialiseerd zijn beslissingen over dat wat behoort bij hun specialisatie. Bij weer anderen is ieder zijn of haar eigen baas en gaat ieder zijn/haar eigen weg totdat het winter wordt, dan komen ze samen om de winter door te brengen.
Familiebanden zijn meestal van korte duur, met uitzondering van Erkenningen. ZeeŽlfen hebben in hun leven meerdere liefdesgezellen en meerdere kinderen bij van verscheidene partners. Of ze het willen of niet, maar al de stamleden hebben een bloedrelatie.
Het leven van een ZeeŽlf duurt niet lang, maar ze krijgen genoeg kinderen om te blijven voortbestaan.Zoals de Teruggangers zijn ook de ZeeŽlfen van Erkenning afgestapt, wel hebben alle ZeeŽlfen een Zielnaam. Wanneer erkenning voorkomt is dit meestal tussen leden van verschillende stammen.

.

Vissen en jagen

ZeeŽlfen zijn experts in het vissen en jagen. Ze kunnen allemaal goed zwemmen, diep duiken en hun adem voor zo'n vijf minuten inhouden.
Zeeelfen vissen van dag tot dag om genoeg eten voor de stam bijeen te krijgen. Twee maal per jaar, aan het begin en tegen het eind van het kalme seizoen organiseren de stammen een grote visvangsttocht. De Elfen zijn dan vaak ver bij hun thuiseiland vandaan en zien voor weken geen land.
Door de eeuwen heen hebben de Elfen de migratie en de routes van scholen vissen leren kennen en hebben hier hun voordeel uitgetrokken, zo kunnen ze gigantische vangsten doen. Netten zijn ontwikkeld om kleine vissen te vangen en speren om de grotere vissen te vangen. Sommige nomadische stammen trekken het hele kalme seizoen lang achter scholen vissen aan en keren alleen naar hun thuiseiland terug als het weer te slecht wordt. Wanneer de vangst binnen is wordt het gezouten en gedroogd om het zo te bewaren voor het stormseizoen.
Sommige stammen jagen een school vissen een baai, gemaakt door rotsvervormers, in om ze daar gevangen te houden, zodat ze tijdens het stormseizoen volop vers vlees hebben.

Elfquest character Sea Elves
.

Communicatie

Zoals Sterkeboog geven ZeeŽlfen de voorkeur aan zenden.Het is de meest efficiŽnte manier om onder water en op rotsachtige eilanden te communiceren. De ZeeŽlfen zenden ook naar de Golvendansers, hoewel dezen zelf niet kunnen zenden staan ze er wel voor open.

.

Magische krachten

Bij ZeeŽlfen komen veel verschillende soorten magische krachten voor waaronder krachten die ook bij andere Elfen bekend zijn zoals beendervervorming, hetgeen door de ZeeŽlfen wordt toegepast om van de schelpen van reusachtige zeeschildpadden schepen te vormen; rotsvervorming; plantvervorming; genezers; vleesvervormers; hypnotiseren; magisch gevoel en verbindingen met dieren. Maar naast deze krachten bezitten (sommige) ZeeŽlfen ook nog een aantal andere krachten die onbekend zijn bij de andere Elfen, deze zijn de telepatische krachten visvinden; instinct om het thuiseiland weer te vinden (hierbij wordt ook veel gebruik gemaakt van de sterren); storm aan voelen komen en tot slot de telekinetische kracht watercontrole hetgeen we ook Winnowill zagen gebruiken/misbruiken in Kings of the Broken Wheel nummer 9 (albumnummer 37).

Elfquest character Sea Elves
.

Wapens

ZeeŽlfen gebruiken over het algemeen steekwapens, zoals speren, drietanden en messen. Slag- en stootwapens zijn nutteloos in een gevecht onder water, omdat het water de slag- of stootkracht zou tegenwerken.De ZeeŽlfen gebruiken ook geen wapens die geworpen of afgeschoten moeten worden. Het hout dat beschikbaar is heeft daarvoor niet de goede eigenschappen en metaal is onbekend voor de ZeeŽlfen.

.

Golvendansers

Bijna al de ZeeŽlfen zijn bevriend met Golvendansers en omgekeerd. Hoewel sommige Golvendansers de voorkeur geven aan een bepaald eiland met de daarop wonende ZeeŽlfenstam, zal een Golvendanser nooit een vreemde Elf iets aandoen,zelfs niet als de Elf hem/haar iets aan zou willen doen. Hij/zij zal dan wegzwemmen, weigerend om terug te slaan, tenzij er geen andere mogelijkheid zou zijn.
De Golvendansers zien de Elfen als vrienden en zullen ze dus helpen en beschermen, voor zover ze dat kunnen.
De band tussen de ZeeŽlfen en de Golvendansers is niet zo als die tussen de Wolfrijders en de wolven, maar in plaats van het uitwisselen van gedachten, ideeŽn en gevoelens is het meer te vergelijken met het zielenkontakt dat bij Elfen voorkomt. De Golvendansers en de Elfen zijn eerder zielmaten dan bondgenoten. Deze gedeelde vriendschap duurt een leven.

Tot slot nog deze opmerking: Al de tekeningen die zijn gebruikt in dit artikel zijn getekend door Wendy Pini. Haar ZeeŽlfen zien er als gewone Elfen uit, dit in tegenstelling tot de ZeeŽlfen van de Elfquestserie Wavedancers. Deze zien er anders uit, zij hebben visachtige delen aan hun lichaam zitten (zo kan gezien worden op de voorkaft van Wavedancers nummer 1).
Met behulp van dit artikel kan je zelf de verschillen opmerken tussen Wendy Pini haar Sea Elves en Love-, Ditrich- en Szekeres hun Wavedancers ...
Elfquest character Sea Elves
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide