HET ZONNEVOLK

Artikel is geschreven door Tom

Terwijl Timmorn de elfen het pad van de wolven voorging, was een kleine groep elfen, bestaande uit meerdere mannelijke elfen, een vrouwelijke elf, een meisje en een jongere jongen op zoek naar wat schaduw in de dodelijke hitte van de woestijn. De bescherming vonden ze in vorm van een oase die ze Zorgeloos noemde, ver verwijderd van de gewelddadige mensen.
Er werden veel kinderen geboren en het meisje dat de tocht door de woestijn meemaakte, nu 'Savah, Moeder der Herinneringen' genaamd, is nu de oudste van het volk.

Het Zonnevolk heeft methoden ontwikkeld om zachte metalen, zoals koper, zilver en goud te bewerken, maar dit doen ze niet door het te smelten wat hun onbekend is.
Ze zijn zeer goed in het maken van kleren en het bewerken van huiden en ze zijn in staat om 'huizen' te bouwen van door de zon gedroogde stenen. Voor zover bekend beheersen zij als enige deze techniek van bouwen.
Voor het grootste gedeelte houden ze zichzelf in leven met het voedsel van hun aangelegde tuinen en klein wild. Ze hebben een paar tamme dieren en het jagen voor de stam was een lange tijd de dagtaak van één elf, Rayek. Dit was natuurlijk voordat de Wolfrijders van de partij waren. Later zou Dart met enkele Zonnevolk volgelingen deze taak op zich nemen.

.

SAVAH

Geestelijk leider van het Zonnevolk; Oprichtster van Zorgeloos; Moeder der Herinneringen en achterkleinkind van de Allerhoogsten.
Leeftijd; ver over de 10.000 jaar, onsterfelijk.

Godin, hogepriesteres, heilige wijze, beschermengel; Mensen zouden haar deze titels geven. Voor menselijke termen is ze bijna buiten bevattingsvermogen. Zo oud, zo verhoogd en zo puur in denken, praten en handelen is deze vorstelijke elfvrouw, dat als ze haar gevoel voor humor niet zou hebben anderen onmogelijk met haar zouden kunnen -of mogen samenleven.
Wat houdt haar tegen haar lichaam uit te treden en de kosmos in te trekken waar een wezen als zij thuishoort? -Haar kinderen?, het Zonnevolk en de Wolfrijders?, de Teruggangers?, de Vogelgeesten en al de andere elfen die nog gevonden moeten worden? Zij houden haar gevangen in haar vleselijke omhulsel. Zo lang zij haar hulp en herinneringen nodig zullen hebben zal ze blijven.
Savah's liefde voor haar soort is onuitputtelijk en altijd vergevingsgezind. Ze houdt er van om te onderwijzen en zelfs wanneer een leerling als Rayek van het juiste pad afstapt zal ze hem niet veroordelen, maar met liefde proberen terug te brengen op de juiste gedachten.
In dit verband moeten we natuurlijk Geelhaar niet vergeten. Nadat hij duizenden jaren was verdwenen (vanuit Savah's oogpunt gezien), riep zij hem terug naar Zorgeloos om zijn training te completeren. Het is mogelijk dat Savah hem als haar succes ziet, of tenminste degene die haar gelijke zal worden in kracht, gezagspositie en wijsheid.

Er wordt gezegd dat Savah niet slaapt. Zelfs degenen die het dichtst bij haar leven, zoals Zonaanraker, Ahdri of Geelhaar hebben geen idee wat er in haar gedachten omgaat. Misschien droomt ze wel over een toekomst waarin de elfen en mensen in vrede kunnen samenleven. Savah's herinneringen geven haar klaarblijkelijk niet dat knagende gevoel van heimwee naar de sterren zoals bij Winnowill en Rayek die dit tegen bijna elke kostprijs willen bereiken.
Savah is een toetssteen, een eeuwige verschijning, een continuïteit en een troost voor haar medeonsterfelijke.

Savah heeft ooit een relatie, door erkenning, gehad met Yurek, de rotsvormer die onder andere de brug van het lot heeft gevormd. Hij is aan zijn einde gekomen door een val van deze brug.

Elfquest characters Savah and Yurek

.

ZONAANRAKER
(Suntoucher)

Millieudeskundige en emotioneel sensitief; Dag-tot-dag leider van de activiteiten van het Zonnevolk; De vader van Leetah en Shenshen en de grootvader van Amber en Geelhaar; De levensgezel van Toorah.
Leeftijd; meer dan 10.000 jaar, onsterfelijk.

Eén van de oudste elfen die in Zorgeloos is geboren. Zonaanraker zal evenals Savah misschien wel zijn vergeten welke onsterfelijke bewoners van het Zonnevolk hij heeft voortgebracht in zijn jeugd. Hij weet dat Leetah en Shenshen zijn dochters zijn die zijn voortgekomen uit erkenning met Toorah, maar hij heeft geen enkel gevoel van vaderlijke bezittelijkheid. Te veel tijd is voorbij gegaan.
Het doel van Zonaanraker is behouden van de harmonie/balans tussen het land en de bewoners van Zorgeloos. Duizenden jaren geleden verblind door het te lang staren naar het opkomen van de zon heeft hij nooit genezing gevraagd aan zijn dochter Leetah, bang dat hij de krachten weer zou verliezen die zijn blindheid hem geschonken heeft.

Eerwaardig en eerbiedig tot Savah laat Zonaanraker haar desalniettemin in aanraking komen met de realiteit van het dagelijks gebeuren van het Zonnevolk. Het is niets voor hem zich anders voor te doen dan hij in werkelijkheid is.

Hij geniet van zijn rol, de diensten die hij uitvoert en zijn invloed in de rechtspraak. Misschien dat zijn blindheid zijn leven juist aantrekkelijker en uitdagender heeft gemaakt waardoor hij tevreden is met zijn oneindige bestaan.

Elfquest characters Sun Villagers
.

TOORAH

Zonaanraker's levensgezellin; De moeder van Leetah en Shenshen en de grootmoeder van Amber en Geelhaar.
Leeftijd: over de 10.000 jaar. onsterfelijk.

We hebben Toorah het eerst ontmoet tijdens de tweekamp van Hand, Hoofd en Hart {zie "de Tweestrijd"). In deze tijd zagen we haar als een echte moeder, proberend haar oudste dochter wat op te beuren.

Het is waarschijnlijk zo dat Shenshen is voortgekomen uit een tweede erkenning tussen Toorah en Zonaanraker, hetgeen een ongewoon voorval is (lees hierover meer in het artikel "Erkenning, lust of liefde?"). Aangezien we jammer genoeg zo weinig weten over Toorah, over hoe ze nu is, hoe haar liefdesrelatie tot Zonaanraker is en tot wat deze in de duizenden jaren is uitgegroeid, blijft dit alles open voor speculatie.

Wanneer liefde zo lang duurt zal het uitmonden op iets verfijnst, iets wat een onherkenbare emotie voor ons, arme mensen is. Zal het steeds nieuw leven ingeblazen worden in een oneindige cirkelbeweging of beweegt het zich puur platonisch voort?

.

AHDRI

Rotsvormer; Rechterhand van Savah; Niet door erkenning levensgezellin van Windkind.
Leeftijd: meer dan 10.000 jaar, onsterfelijk.

Een karakter dat alleen op de achtergrond te zien is, evenals Toorah.
Ahdri wordt constant gezien in de nabijheid van Savah, ongerust, opgewonden en oplettend dat het Savah aan niets ontbreekt. Ze heeft haar gave van rotsvorming gekregen tijdens de aanwezigheid van het kleine paleis dat Ekuar voor Savah heeft gemaakt.
De bewoners van Zorgeloos blijken erg op haar nieuw verworpen krachten te vertrouwen en zo is haar aanzien ten opzichte van hun gestegen.
Vreemdgenoeg is het Ahdri, als één van de zeer weinige Elfquestpersonages, die we terugzien na een slaap van enkele duizenden jaren in een cocon van de bewaarders (dit speelt zich af in de Elfquestreeks "Rebels", deel 4).
In het bezit van het kleine paleis, die ze tijdens een aanval van mensen op Zorgeloos in veiligheid heeft weten te brengen slaapt ze haar slaap bij De Brug van het Lot, wachtend tot de andere elfen haar komen halen.

Enkele termen die het Zonnevolk veelvuldig gebruikt:

Bij het verloren paleis van de allerhoogsten.
Bij de middag hitte!
Bij alle geesten die stierven sinds de val van het paleis!
De grote zon bescherme ons!
Grote zon!
De allerhoogsten beware je!
In Yurek's naam.
Zoals het zand een dode Zwoet bedekt.
Zegen de allerhoogsten.
Schaduw en zoet water.
De zon zegene me.
Naar de vuurhaard met jou!
Uitwerpselen van een zwoet / hond!

 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide